Zainteresovanost zaměstnanců a charakter pracovního prostředí

Výzkum, jehož je článek shrnutím, zjistil silnou souvislost mezi tím, jakým způsobem je vytvářena zainteresovanost zaměstnanců a proaktivním klimatem v organizaci. Překvapivě však bylo zjištěno, že se tento způsob vedení pravděpodobně nepodílí na vytváření inovativního pracovního prostředí. Odborníci uváděli a uvádějí, že organizace, kde se zaměstnanci podílejí na rozhodování a v nichž je redukována přísná hierarchie a autoritativní struktury, vytvářejí podněty k novým nápadům. Studie prováděná dvěma americkými univerzitami to však nepotvrdila – autoři během ní zjistili, že silný týmový duch a zvýšená komunikace nesouvisely s prostředím podporujícím inovace v podniku.

Nové nápady jsou svojí povaho těžko zachytitelné a předvídatelné, může platit, že jsou spíše otázkou individuálního myšlení než skupinových procesů – tým většinou funguje jako prostředek dotahování myšlenek jednotlivců do použitelné podoby. Dalším překvapením bylo, že podniková byrokracie nemusí mít jen negativní vliv – odborníci často tvrdí, že přísná pravidla a procedury zpomalují komunikaci a inovace. Ani toto však zmiňovaná studie nepotvrdila. Jedna z teorií předpokládá, že pravidla nabízejí zaměstnanci jisté schéma fungování podniku, o něž se může opřít – očekává pak, že management bude v určitých situacích uplatňovat předem dané postupy. Spravedlnost a férovost je také vytvářena dodržováním dohodnutých pravidel.

Strategie zvyšující zainteresovanost pracovníků jsou však dobrým prostředkem pro vytvoření správného firemního klimatu. Autoři výzkumu zjistili, že vnímání kvality pracovního místa ze strany zaměstnance má úzkou souvislost s jeho možností účastnit se rozhodování, týmové práce a komunikace. Tyto faktory také zvyšují oddanost podniku. Postoj zaměstnanců k životaschopnosti firmy, možnostem kariérního růstu a vzdělávání by měl být hodnocen ve spojitosti právě se strategiemi zajišťujícími jejich zainteresovanost.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone