Základní pravidla interní komunikace

Ilustrační snímek

Specialisté na interní komunikaci řeší často více různých úkolů najednou, přičemž někdy zapomínají na základní pravidla své práce. Server HR Communication proto přišel s praktickým shrnutím 11 zákonů interní komunikace.

1. Mýtus interní komunikace

Komunikace vyžaduje vždy minimálně dva aktivní účastníky, je tudíž chybou označovat za komunikaci pouhé oznamování informací.

2. Upřímnost

Zaměstnanci nejsou děti. Zacházejte s nimi jako s dospělými a otevřeně jim sdělujte celou pravdu. Musejí ve vás mít důvěru, aby mohli podpořit firemní strategie.

3. Strategický vliv

Veškerá interní komunikace musí být propojena s firemní strategií. Soustřeďte se na získávání lídrů pro podporu interní komunikace.

4. Kontext

Svět byznysu se stále rychleji mění, což od manažerů i zaměstnanců vyžaduje schopnost lépe a rychleji se rozhodovat. Vy jim v to máte pomáhat.

5. Záměr

Než začnete cokoli komunikovat, ujasněte si, co se má změnit a jakého chování chcete dosáhnout.

6. Propojení a relevantnost

Interní komunikace propojuje cestu organizace s cestami jednotlivých jejích lidí. Má přispívat k angažovanosti zaměstnanců pomocí posilování vztahů mezi zaměstnanci, jejich nadřízenými, kolegy a celou firmou.

7. Účast

Zaměstnanci nejsou vaše publikum, ale účastníci komunikace. Umožněte jim zapojit se do diskuse a aktivně jim naslouchejte.

8. Podpora manažerů

Zajistěte, aby manažeři plně rozuměli své roli a tomu, co se od nich očekává. Pak jim poskytujte podporu, aby to mohli skutečně realizovat.

9. Individuální přístup

V komunikaci se zaměstnanci jasně platí pravidlo, že stejný přístup ke všem nefunguje. Musíte vědět, čeho chcete dosáhnout, a podle toho vybírat individuální nástroje.

10. Vnímání reality

Realitou ve vaší organizaci je to, jak vaši lidé tuto realitu vnímají. Vaším úkolem je znát jejich vnímání reality a pracovat s ním.

11. Pokračující učení

Měli byste měřit své výsledky a neustále zvyšovat svou laťku. Sledujte, měřte a zavádějte změny v interní komunikaci za základě toho, co se učíte praxí.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication