Zaměstnanci nepodporují pozdější odchod do penze ani zvýšení daní nebo snížení důchodů

Víc než polovina pracujících lidí by chtěla odejít do důchodu dřív než v 65 letech, další třetina nejpozději v pětašedesáti. Ukázal to reprezentativní průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který data sesbírala agentura Talk Online Panel.

František Boudný, Předvýběr.cz

Dřív, než to dovoluje současná hranice pro odchod do důchodu, by chtělo přestat pracovat 53 % dotázaných, nejpozději ve věku 65 let dalších 33 % lidí. Dvanáct procent pracujících uvádí hranici 65-70 let, jen necelých půldruhého procenta by souhlasilo s věkem odchodu do důchodu mezi 70-75 roky a ani ne setina je těch, kteří by se rádi stali penzisty ještě později.

O zabezpečení na penzi se má postarat stát

Razantní penzijní reforma nemá mezi zaměstnanci podporu. Lidé ani nesouhlasí se zvyšováním daní nebo snížením důchodů. Řešení současné ekonomické situace je především věcí státu.

Největší podporu mezi možnými řešeními nedostatku státních financí pro zajištění důchodového systému má snížení počtu státních zaměstnanců (63 %), omezení podpory v nezaměstnanosti (42 %) a zrušení podpory stavebního spoření (24 %). Naopak pro zvýšení daní je jenom 19 % lidí, 16 % by jich souhlasilo se znovuzavedením poplatků ve zdravotnictví, jedenáct procent podporuje zavedení školného a jen sedm procent respondentů souhlasí se snížením důchodů.

Podle 35 % lidí je zabezpečení penzistů věcí státu, jen necelá desetina míní, že se má postarat každý sám, případně jeho potomci, nadpoloviční většina uvádí kombinaci těchto možností.

Lidé mají z odchodu do penze strach

Skoro tři čtvrtiny účastníků průzkumu vnímají odchod do důchodu jako finanční riziko s možností propadu životní úrovně.

Přitom 67 % lidí spoří, 28 % investuje, 27 % má vlastní dům. Pětina respondentů míní, že mají dostatečný příjem a třináct procent jich uvádí, že mají dostatečný majetek. Další pětina se naopak na důchod nijak nepřipravuje.

Každý třetí bere příspěvek na penzijní spoření

Přesně třetina dostává od zaměstnavatele příspěvek na „penzijko“, další třetina pracuje ve firmách, které příspěvek neposkytují. Skoro šest procent lidí netuší o možnosti získat příspěvek od zaměstnavatele.

Nějakou formou si peníze na důchod odkládají skoro čtyři pětiny lidí. Jen třináct procent jich nemá vůbec žádné úspory. Skoro 46 % zaměstnanců by při současné životní úrovni vydržely úspory od jednoho měsíce až do jednoho roku.

Pětina lidí si dává stranou od jednoho do dvou tisíc korun, téměř stejný počet lidí spoří dvojnásobek, zatímco dvanáct procent lidí jenom polovinu a dalších dvanáct procent lidí jen do pěti set korun.

Data pro reprezentativní průzkum sesbírala na přelomu listopadu a prosince agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících respondentů ve věku 18-64 let.


1) Čím dál se ukazuje, že stát nebude mít finance na zajištění penzí, jak jsme byli zvyklí. Jak by to měl řešit? (Vyberte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.)

19,2 % zvýšení daní
7,2 % snížení důchodů
11,8 % posunutí odchodu do penze
42 % omezení podpory v nezaměstnanosti
11,4 % zavedení školného
15,8 % zavedení poplatků ve zdravotnictví
24 % zrušení podpory stavebního spoření
63,2 % snížení počtu státních zaměstnanců
13,2 % jinak
6,2 % nijak

2) Který přístup je správnější, pokud jde o zabezpečení na penzi?

35,2 % postarat se má stát
9 % postarat se má každý sám
0,4 % postarat se mají potomci
55,4 % kombinace těchto možností

3) Jak vy sám/sama jste zajištěný/-á do důchodu?

20 % mám dostatečný příjem
13,2 % mám dostatečný majetek
66,8 % spořím
28,4 % investuji
27,4 % mám vlastní dům
3,4 % postarají se o mě děti
1,8 % něco jiného: ………………
19 % na důchod se nepřipravuju

4) Odkdy si spoříte na důchod?

21,8 % nespořím
15 % od nástupu do práce
7,4 % posledních 1-2 roky
12 % poslední 2-5 let
13,8 % posledních 5-10 let
22,6 % posledních 10-20 let
7 % posledních 20-30 let
0,4 % posledních 30-40 let
0 % víc než 40 let

5) V kolika letech byste chtěl/a odejít do důchodu?

52,6 % dříve než v 65 letech
33,4 % v 65 letech
11,8 % v 65-70 letech
1,4 % v 70-75 letech
0,8 % v 75 letech a později

6) Vnímáte odchod do důchodu jako finanční riziko, možnost propadu životního úrovně?

3,6 % rozhodně ne
22,2 % spíše ne
48,4 % spíše ano
25,8 % rozhodně ano

7) Jak vysoké jsou vaše úspory a investice? Na jak dlouho byste s nimi vystačil/a při současné životní úrovni?

12,6 % žádné
16,4 % 1-3 měsíce
16,2 % 4-6 měsíců
13 % 7-12 měsíců
18,2 % 1-2 roky
12,6 % 3-5 let
3,8 % 6-7 let
4,6 % 8-10 let
0,6 % 11-15 let
1 % 16-20 let
1 % víc než 20 let

8) Dostáváte od zaměstnavatele příspěvek na penzijní spoření?

33,4 % ano
9,2 % ne, protože nemám penzijní spoření
8,2 % ne, nepožádal jsem zaměstnavatele o příspěvek
33,2 % ne, zaměstnavatel příspěvek neposkytuje
5,6 % ne, nevím o této možnosti
10,4 % nemám zaměstnavatele

9) Kolik měsíčně odkládáte na různé produkty jako úspory na penzi (penzijní spoření a jiné investice)?

18,2 %

nic
11,8 % do 500 Kč
12,2 % 500-999 Kč
21,6 % 1000-1999 Kč
18,6 % 2000-3999 Kč
7,6 % 4000-5999 Kč
2,6 % 6000-7999 Kč
2,6 % 8000-10000 Kč
4,8 % víc než 10 tis. Kč

 

Předvýběr.CZ je česká personální společnost, která působí na trhu od roku 2008. Soustředí se na předvýběr vhodných kandidátů, kdy oslovuje uchazeče přes online pracovní portály, online databáze, rozsáhlou interní databázi kontaktů a sociální sítě. O kvalitní vyhledávání a relevantnost kandidátů se stará více než 50 zaměstnanců pracujících v pražské centrále a v regionálních kancelářích na Vysočině, v Brně a v Ostravě. Personální agentura je generálním partnerem klubu Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav a generálním partnerem Předvýběr.CZ Bike Maratonu Vysočina. Podporuje činnost spolku Dobré víly, ústavu Cesta z krize a sportovní výzvu Kolo pro Adama neziskové organizace Černí koně.