Zaměstnanci se do DHL IT Services chtějí vracet i po rodičovské dovolené

Jaké to je být jedním z největších IT zaměstnavatelů na českém trhu a zároveň si udržet talenty v takto dynamickém odvětví i v případě, že právě čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou?

Foto z akce Santa is coming to ITS pro zaměstnance DHL ITS a jejich děti

Přečtěte si příběh společnosti DHL IT Services, která svým obchodním jednotkám Deutsche Post DHL (DPDHL) Group poskytuje již přes deset let špičkový IT servis a snaží se také neustále zlepšovat pracovní podmínky a příležitosti svým lidem, a to i v situaci, kdy se nemohou plně aktivně zapojit do každodenního dění ve firmě.

ITS Family Portal nám pomohl udržet vazbu mezi rodiči a firmou

Ve společnosti, která aktuálně sídlí na pražském Chodově, pracuje v pestrém multikulturním prostředí okolo 1200 zaměstnanců. Denně se zde střetává více než 70 rozličných národností, z čehož vyplývá řada nároků na řízení lidí i komunikaci. Jak by se dalo v tomto odvětví očekávat, převážná většina pozic je technického zaměření a až 80 % pozic je primárně obsazeno muži. Netechnických pozic je ve firmě méně a objevily se situace, kdy po ukončení rodičovské dovolené nastaly potíže se zařazením zaměstnance zpět do pracovního procesu.

Ako medzinárodná spoločnosť sme si boli vedomí toho, že to nieje úplne správne a že je potrebné s tým niečo urobiť a podporiť work-life balance. Preto sme prišli s nápadom externého portálu, ktorý umožnuje našim neaktívnym zamestnancom zostať s nami v kontakte. Takto si títo zamestnanci udržia prehľad o tom, čo sa vo firme deje, aké sú novinky, plány, zmeny atď,“ hodnotí vzniklou situaci a její řešení Dáša Václavíčková, která má od roku 2013 ve společnosti kompletně na starosti komunikaci a procesy týkající se zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené a je zároveň jejich hlavním kontaktem v době jejich návratu zpět do pracovního procesu. 

V lednu roku 2014 proto firma ve spolupráci se společností IVITERA, provozovatelem portálu EduCity, HR News a dalších online projektů, spustila za tímto účelem pro své zaměstnance na MD a RD externí portál, který vznikl jako adaptace platformy Spolu na mateřské pro potřeby DHL IT Services. 

Skrze něj firma poskytuje rodičům informace o novinkách, jako je aktuální organizační struktura, odborné články nebo otevřené pozice ve společnosti i řadu dalších užitečných nabídek pro volný čas. Například informace, kam vyrazit s dětmi za zábavou v Praze i okolí, nebo slevové poukazy poskytnuté různými dodavateli společnosti. „Od spustenia tohoto portálu sa evidentne zvýšilo prepojenie medzi touto skupinou zamestnancov a zamestnávateľom, čomu napovedajú aj súčastné štatistiky. Naši zamestnanci portál aktívne navštevujú a nielen zo štatistik ale hlavne zo zpӓtnej vӓzby vieme, že to bol správny krok, hodnotí s odstupem implementaci programu Dáša Václavíčková, která je v současnosti v aktivním kontaktu s celkem 61 rodiči na mateřské nebo rodičovské dovolené, z nichž 2 jsou muži. Flexibilní formy práce i mimopracovní aktivity podporují návrat do zaměstnání

Každý zaměstnanec či zaměstnankyně je před odchodem na mateřskou či rodičovskou seznámen/a s vlastními možnostmi dle aktuální legislativy i interních předpisů a tyto informace si s sebou odnáší v přehledné brožurce pro budoucí potřebu.

Z pohledu opětovného nástupu do zaměstnání pak firma umožňuje práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Vznikne-li tudíž ve firmě poptávka na obsazení takové pozice, zasílá se nabídka prioritně stávajícím zaměstnancům na rodičovské dovolené. Díky tomu je rodičům umožněn jednak plynulejší přechod do plného pracovního procesu ještě před ukončením RD, ale také možnost finančního přivýdělku. „Tento postup sa nám veľmi osvedčil, momentálne máme 13 zamestnancov ktorý pracujú na DPČ popri rodičovskej,“ říká Dáša Václavíčková a zároveň dodává, že zvýšený zájem o tyto pozice dokonce firmu přiměl k zavedení formy sdílených pracovních pozic, v rámci nichž se dva zaměstnanci na RD střídají na jedné pozici. Aktuálně takto ve firmě fungují hned čtyři sdílená pracovní místa. „Týmto prístupom sa nám podarilo znížiť ukončovanie pracovného pomeru u týchto zamestnancov a zvýšiť ich záujem o návrat do práce,“ shrnuje Dáša Václavíčková popis toho, jakým způsobem aktivně podporují návrat rodičů a samotné usnadnění opětovného vstupu do pracovního procesu.

Hlavný odkaz, ktorý opakujem našim zamestnancom pred odchodom, je ZOSTAŤ AKTÍVNY - udržiavať kontakt so spoločnosťou, zdielať svoje plány ohľadne návratu do pracovného pomeru či už so mnou, alebo priamo so svojím bývalím nadriadeným /týmom,“ shrnuje závěrem Dáša Václavíčková, HR Specialistka z DHL IT Services.

„V dnešní době informačních technologií, kdy jsou zaměstnanci díky technickým produktům doby zastiženi k plnění pracovních úkolů kdykoli a kdekoli a kdy pojem pracovní doba od – do pozbývá na významu, jsem pyšná na naši baterii nástrojů, které alespoň do určité míry téma work-life balance našim zaměstnancům usnadňují. Snažíme se tímto podpořit jejich pracovní život a rozvíjet kariérní postupy. Chceme, aby zaměstnanci viděli, že zaměstnavateli na nich záleží a aby měli dobrý pocit z toho, že mohou kombinovat své životní role s pracovním životem.

Základem pro work-life balance ve společnost DHL IT Services je kromě ITS Family Portalu možnost využívat flexibilní pracovní dobu, tzv. flexi time – neboli pružný začátek a konec pracovní doby, který si mohou lidé určovat po dohodě se svým nadřízeným v případě že jim to jejich náplň práce umožňuje. Nabízíme také možnost zkrácených úvazků, které využívají například rodiče s malými dětmi a dále pak možnost pracovat z domova tzv. home office. Naši zaměstnanci si mohou naplánovat podle svých potřeb až 2 dny v týdnu práci z domova. Velmi často je tato možnost kombinována s částečnými úvazky," říká Dáda Downerová, HR ředitelka DHL IT Services.

Mimo pracovní povinnosti však firma nezapomíná ani na rodiny svých zaměstnanců, a proto každý rok organizuje, zimní “Santa is coming to ITS“ (Mikulášskou párty) pro děti a jejich rodiče a kromě těchto čistě rodinných akcí pak také každoroční letní setkání Summer Party. Pozvánka na všechny tyto mimopracovní aktivity je automatická i pro zaměstnance, kteří momentálně čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou."Investici do našich zaměstnanců, zejména do jejich vzdělávání a rozvoje v souladu s work-life balance, vnímáme jako klíčovou součást naší strategie rozvoje lidských zdrojů. Osobně se domnívám, že i díky tomuto přístupu jsme v roce 2014 a 2015 vyhráli první místo a získali ocenění Zaměstnavatel roku v Praze,“ shrnuje závěrem Dáda Downerová, HR ředitelka DHL IT Services.

Pro dokreslení celého přehledu stačí snad již jen zmínit, že průměrná délka pracovního poměru zaměstnance v DHL IT Services je aktuálně okolo 6 let ve srovnání se zhruba 4,5 lety, jež vystihují průměr v ostatních IT společnostech na českém trhu. Podpora návratu rodičů do zaměstnání je tomu neopomenutelným přínosem.

Jak se stará vaše společnost o své zaměstnance – rodiče? Podělte se o vaši vlastní praxi.

Články v sérii

Aktuální

Zaměstnanci se do DHL IT Services chtějí vracet i po rodičovské dovolené

Aktuální

Jak si udržet loajální zaměstnance i po mateřské a rodičovské dovolené