Zaměstnanci už mají informací dost a další mýty o interní komunikaci

Interní komunikace hraje stěžejní roli v efektivním fungování pracovišť. Většina firem o ní hovoří jako o samozřejmosti, což však automaticky neznamená, že s ní dokáží správně pracovat. V praxi se stále opakují mylné představy o interní komunikaci, které je třeba opustit. Upozornil na ně server hrcommunication.com.

Zaměstnance nezajímají informace nad rámec jejich každodenních úkolů

Výzkumy spokojenosti zaměstnanců ve skutečnosti ukazují, že zaměstnanci chtějí být součástí něčeho většího.

Zaměstnanci jsou již přehlcení a nechtějí další informace

Ve skutečnosti zaměstnanci chtějí mít příležitost, aby si sami vybrali, co budou číst a co ne.

Zaměstnanci nejsou obchodní partneři, pracují pouze pro peníze

Pokud vaši zaměstnanci nejsou vaši partneři, měli byste to změnit. Znalost širšího kontextu jejich práce zajistí větší angažovanost.

Citlivé informace mají být určeny pouze manažerům

Ve skutečnosti by zaměstnavatelé měli sdílet veškeré kontextuální informace a umožnit zaměstnancům diskusi.

Informace má hodnotu pouze pro jednotlivce, ve skupinách se rozmělní

Sdílení informací se zaměstnanci znamená možnost dalšího uvažování nad problémy a nalézání řešení. V tom má skupina větší sílu.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication