Zaměstnanci, zaměstnavatelé a válka

Současný válečný konflikt v Iráku se stále znatelněji podepisuje na psychice a tudíž i výkonech amerických pracovníků. Americké firmy proto začínají uplatňovat postupy, které mají jejich zaměstnancům pomoci překonat strach, udržet jejich morálku a zachovat tak i produktivitu. Motivace zaměstnanců je nyní více než důležitá. Odborníci považují za nejsilnější zdroj stresu amerických občanů pocit ztráty kontroly.

Stres se na pracovištích projevuje zejména ve formě narůstajícího individualismu zaměstnanců, ztráty energie a zájmu o práci, nedodržování stanovených lhůt. Různé firmy ke snižování stresu svých zaměstnanců přistupují různě. Shodně si však uvědomují, že se zaměstnanci je třeba komunikovat a umožnit jim odreagování od každodenních obav. Některé firmy například nabízejí svým zaměstnancům zpravodajství z války na intranetu či Internetu, informují o řešení bezpečnostních rizik, povolují sledování televize na pracovišti nebo dokonce organizují diskuse na téma války. To vše dává zaměstnancům větší pocit kontroly nad celou situací a významně tak snižuje jejich stresové zatížení. Celý den se však takovým aktivitám věnovat nelze, jelikož by to produktivitu práce rozhodně nezvýšilo.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next