Závisláky nebrat

Ve Spojených státech stoupá spolu se zvyšováním nákladů na hledání kvalitních pracovních sil počet zaměstnavatelů, kteří považují za nutné testovat potenciální zaměstnance, zda neužívají návykové látky. Údaje **American Management Association** hovoří o tom, že vrcholu dosáhlo testování na drogy v roce 1996, kdy je vyžadovalo celých 81 procent zaměstnavatelů. V současné době provádí testy asi 62 procent zaměstnavatelů, což potvrzuje jejich stálou aktuálnost. Každý drogově závislý zaměstnanec stojí totiž svou firmu 11 až 13 tisíc dolarů ročně navíc. Náklady na testování se pohybují v rozmezí čtyř až deseti tisíc dolarů na stovku zaměstnanců. Testování může dále snížit absence, omezit disciplinární problémy zaměstnanců, zvýšit produktivitu i spokojenost zákazníků, posílit morálku a motivaci.

Testování zaměstnanců na užívání drog vyžaduje na druhou stranu i maximální bezpečnost a obezřetnost, kterou ne každý zaměstnavatel může zajistit. Existuje totiž reálné riziko prohry v soudní při se zaměstnancem, jehož osobní údaje se během testování dostanou do špatných rukou nebo dojde k chybnému výsledku. Rizikem je také ztráta talentovaného zaměstnance či poškození pověsti firmy. Některá pracovní místa však mají zásadní vliv na bezpečnost veřejnosti, takže se testování uchazečů o ně považuje obecně za nutné. Kromě toto existuje podpora i pro náhodné testování v průběhu výkonu práce. Správně vymezený firemní postup testování zaměstnanců by měl obsahovat následující:

- vysvětlení potřebnosti a důležitosti testování,
- jasné vymezení zákazu užívání alkoholu a drog v zaměstnání,
- ustanovení důsledků porušení zákazu,
- definování specifických možností pomoci zaměstnancům a jejich rodinám v souvislosti se závislostí na návykových látkách,
- určení přesných podmínek testování.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork