Zdravé řešení konfliktů

Umíte-li správně řešit konflikty na pracovišti, zaměstnanci si toho všimnou. Je to pro ně výhoda, protože se mohou lépe soustředit na práci, aniž by se obávali konfliktů kolem sebe. Navíc tím podporujete jejich růst a také růst organizace.

Někteří manažeři mají to štěstí, že jsou jejich podřízení schopni řešit své konflikty sami. Pokud tomu však tak není, měli by si být vědomi každé konfliktní situace, která nastane. Neměli by se schovávat ani tyto problémy ignorovat. Konflikty lze zdravě řešit dvěma základními způsoby:

1. Sejdete se se zaměstnanci individuálně, abyste se seznámili s důvody konfliktu a hledali řešení. Tento přístup je vhodný, dojde-li ke konfliktu mezi pracovní skupinou nebo je to konflikt vyostřený a výbušný.

2. Sejdete se se zaměstnanci společně, abyste se seznámili s důvody konfliktu a hledali řešení. Tento přístup je vhodný v případě, že lze jasně předpokládat konstruktivní řešení.

Článek pak shrnuje několik detailnějších rad, jak se ke konfliktům na pracovišti postavit.

- Dejte zaměstnancům okamžitě vědět, jaký vliv má jejich konflikt na pracovní prostředí a jejich kolegy.

- Naslouchejte objektivně, aniž byste někomu stranili, není-li zřejmé, že někdo nemá pravdu.

- Jakmile si individuálně vyslechnete obě strany, sejděte se společně a hledejte řešení.

- Během diskuse nedovolte, aby docházelo k nezdvořilým nebo neproduktivním interakcím.

- Požádejte zaměstnance o doporučení, jak konflikt řešit. Pokud nebudou mít žádné návrhy, určete řešení sami.

- Diskutujte o tom, co je třeba udělat, aby se konflikt vyřešil.

- Zajistěte, aby se všechny strany shodly a zavázaly řešit konflikt dohodnutým způsobem.

- Seznamte zaměstnance s disciplinárními opatřeními, které budou uplatněny, poruší-li dohodu.

- Přesvědčte se, zda byla očekávání skutečně splněna a konflikt vyřešen. V opačném případě podnikněte disciplinární kroky.

- Celý proces dokumentujte.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools