Ženy se nevzdávají možnosti pracovat

Navzdory populárním informacím v tisku, ženy se nevzdávají možnosti pracovat, informovala nová studie Simmons School of Management. Skutečně ženy si hledají kreativními a flexibilními způsoby práce, jak si udržet svoji kariéru a příjmy. Podle výsledků studií je pozoruhodné, že ženy, které mají flexibilní pracovní dobu, neustupují ze svých finančních požadavků v porovnání s těmi, které tuto možnost nevyužívají.

  • Na 90 % žen během své kariéry využije možnost flexibilní pracovní doby.
  • Více jak 85 % žen, které využijí možnosti flexibilní pracovní doby, zajišťují minimálně 50 % rodinných příjmů.
  • Zatímco předchozí výzkumy přepokládaly, že 37 % žen dobrovolně přestalo pracovat, podle poslední studie je to přibližně 18 %.
  • Více jak 60 % žen řeklo, že budou loajální zaměstnavateli a budou dojíždět do větší vzdálenosti, když  nabídne možnost flexibilní pracovní doby všem zaměstnancům.

-jh-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management