Zkrácený pracovní úvazek zvyšuje efektivitu práce

S rostoucí životní úrovní Evropanů klesá průměrný počet hodin, který stráví v práci. Ve Francii je pracovní týden dokonce jen 35 hodin. Ve srovnání s ostatními vyspělými členskými zeměmi OECD (Japonsko, Jižní Korea, USA,…) tráví Evropané v práci průměrně podstatně méně hodin.

V průměru nejméně hodin v práci stráví z členských zemí Nizozemci (30,1 hodin), Dánové (34,8 hodin) a Francouzi (35,2 hodin). V Nizozemí totiž více než 40 % lidí pracuje na zkrácené pracovní úvazky. V práci sice stráví jen okolo 4 hodin, ale za to pracují rychle, přesně a soustředí se na práci po celou dobu.

Zkrácený pracovní úvazek pod 20 hodin týdně je rozšířený především v Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Belgii a Irsku. Využívají jej především matky s malými dětmi, které se tak mohou naplno věnovat dětem a současně se neustále pohybují v oboru, čímž si udržují nabyté pracovní zkušenosti. Zkrácení pracovní doby má také pozitivní vliv na nezaměstnanost v zemi.

Přestože je ve většině členských zemích OECD standardní pracovní týden dle zákoníku práce 40 hodin, mnoho lidí pracuje i více než 45 hodin týdně. Nejvíce z nich žije v Turecku, Mexiku a Řecku.

-hp-
Zdroj: Měšec.cz - český server o osobních financích
Zobrazit přehled článků ze zdroje Měšec.cz