Změna vlastnictví a její dopad

V posledních několika letech přešla řada volně obchodovatelných firem do soukromých rukou. Důvod pro akceleraci tohoto trendu je zvýšený apetit soukromých investorů. Vedoucí pracovníci ve veřejně obchodovatelných firmách, o které usilují soukromí investoři, mají o čem přemýšlet. Při přechodu do soukromých rukou musí zvážit kulturní záležitosti, které změna vynese na světlo, stejně jako naplánovat, jak bude tato skutečnost sdělena zaměstnancům. Navíc musí často najít nové způsoby náboru a odměňování pracovníků.

Komunikace

Pro soukromě vlastněné - zvláště velké firmy - je komunikace velký problém. Firma by neměla podceňovat obavy zaměstnanců spojené s oznámením změny vlastnictví. Vždy se objeví řada zvěstí, jak negativní dopad to bude mít a to může pracovní sílu ochromit. Vysvětlete proto zaměstnancům podrobně, jaké výhody jim přinese skutečnost, že firma bude v soukromých rukou.

Odebrání možnosti vlastnění akciových opcí

Je třeba nalézt srovnatelnou náhradu a informovat zaměstnance důkladně o této alternativě.

Kulturní záležitosti

V situacích, kde firmu přebírají soukromí investoři, si management potřebuje uchovat důvěru zaměstnanců, ať už se bude jednat o nový management nebo ten stávající. Management často s přechodem do soukromí značně utrpí. Pokud zaměstnanci cítí ztrátu kontroly ze strany managementu, ovlivní to jejich pracovní morálku a zvýší fluktuaci.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com