Zpětná vazba pomáhá k lepším obchodům

Odborné studie potvrzují, že měření výkonnosti zaměstnanců pomáhá zvyšovat příjmy a ziskovost firem. Pravidelné měření totiž pomáhá zaměstnancům překonávat jejich nedostatky, zdůrazňovat silné stránky, získávat správný směr a také lépe chápat, co se od nich očekává.

Například výzkum společnosti Gallup dokládá, že zaměstnanci s jasnými a dobře definovanými očekáváními vzhledem ke svým rolím jsou úspěšnější, což vede také k vyšší loajalitě zákazníků a většímu objemu obchodu. Než tedy začnete měřit výkonnost svých zaměstnanců, držte se následujících základních pravidel.

- Schopnosti v reálném čase. Efektivní řešení zpětné vazby by mělo zaměstnancům poskytovat informace o jejich výkonnosti v reálném čase, když jsou jejich zkušenosti ještě čerstvé a užitečné. Nemůžete si dovolit čekat dny nebo týdny, chcete-li vyřešit provozní problémy nebo zavést nové návrhy.

- Nepřetržité monitorování. Jednorázové sledování produktivity nemůže být příliš užitečné. Naopak je třeba každodenní monitorování, aby mohly být zaváděny efektivní změny.

- Sdílení informací. Každý zaměstnanec musí vědět, jaká jsou očekávání zákazníků. Efektivní řešení zpětné vazby by mělo poskytovat informace snadno dostupné na Internetu, na všech úrovních organizace.

- Zavedení do praxe. Ani nepřetržitá zpětná vazba v reálném čase nebude úspěšná, bude-li vám chybět zavedení do praxe. Zlepšete výkonnost zaměstnanců tím, že budete naslouchat jim i zákazníkům. Reagujte na jejich potřeby a zahrňte je do svých řešení.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek