Zpětná vazba, ta jde raz dva

V zájmu podpory vaší kariéry, učinění vašich dnů v práci zábavnějšími, zlepšení pracovního života vašich kolegů a obecně zlepšení života, autor článku popisuje pravidla poskytování zpětné vazby.
1. Nikdo není zvědavý na váš názor – nechce vědět, jak se cítíte, zdali byste danou věc koupili, doporučili nebo používali. Jediné, na co je zvědavý, je vaše analýza. (Například: „Tohle písmo jde špatně přečíst, je způsob, jak rychle otestovat, zda by jiný typ písma lépe vyhovoval našim zákazníkům?“)
2. Říkejte správné věci ve správný čas – komentování běžných, triviálních a detailních chyb je k ničemu. Namísto toho zkuste vypočítat, jaký druh zpětné vazby bude mít nejlepší účinek v konečném výsledku.
3. Pokud máte něco milého, řekněte to – ukázat na věci, které se vám líbí, je lepší než plané lichotky. Staví vás to na stranu dotyčné osoby a sami se pak jistě dočkáte pozitivní zpětné vazby. A být milý k ostatním je radost.
4. Poskytněte zpětnou vazbu, ať už je jakákoli – nezáleží na tom, jestli váš poslední ohlas byl ignorován, jestli se bojíte, že vaše analýza je trochu vratká, jestli jste nejméně vlivný člověk na pracovišti, důležité je, že jste chytrý, víte něco o společnosti, průmyslu a obchodě a vaše analýza může někomu přinést nový pohled a nápady.
-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company