Zvýšení výkonu? Poučte se od nejlepších

Magazín Workforce Management diskutoval s lídry a odborníky v oboru kompenzací a dělí se se získanými informacemi.

- Vyrovnat se se slabými pracovníky. Většina firem nebude mít problém jmenovat své dobré pracovníky. Přimět je ale sdělit, kdo pracuje hůře, je další věc. Opravdový management výkonu by měl pracovníkům poskytnout indexní porovnání s kolegy. Zhodnocení by se nemělo provádět jen ročně, spíše čtvrtletně a to z důvodu efektivnější zpětné vazby a užitnosti.

- Podpora lídrů. Efektivní management výkonu není možný bez aktivní podpory firemních lídrů, protože s sebou nese oběti. V mnoha případech je také třeba shromáždit dostatek prostředků k vytvoření fondu pro variabilní platební strukturu. To může znamenat snížení platu některým zaměstnancům, nebo dočasné zadržení bonusů. To jsou ale složitá a nepopulární rozhodnutí, která mohou být učiněna pouze vedením. Může trvat čtyři až pět let, než firma bude mít dostatek zdrojů, aby se mohla uchýlit k variabilnímu kompenzačnímu modelu.

- Vytyčení trasy. Firmy často plánují management výkonu bez jasné vize cíle nebo se vedení zaměří na převážně finanční cíle. Finanční oblast je sice kritická, neměla by se ale také podceňovat důležitost strategických změn na straně zaměstnanců.

- Komunikace. Pokud firma nedokáže tlumočit své cíle a jasně vysvětlit zaměstnancům, jak přispívá jejich výkon k dosažení obecných cílů, nebudou výkonnostní programy úspěšné. Existuje řada způsobů, jak mohou firmy zajistit vyslyšení takových sdělení. Je například třeba využít každé příležitosti k opakování firemních cílů během proslovů a prezentací nebo na zvláštních akcích.

- Přežití nejsilnějšího. Kritici managementu výkonu varují, že programy mohou vytvářet konkurenční prostředí, ve kterém se zaměstnanci snaží probít hlava nehlava jeden přes druhého. Je třeba se vyhnout situacím, kdy postup jednoho je podmíněn „ušlápnutím“ druhého. Zahrnutí týmového prvku může v některých případech pomoci. Je ale třeba kritického pohledu na povahu pozice. Existují pozice, kde lidé nejsou a nemohou být týmovými hráči. V takových případech by zahrnutí týmového prvku mohlo negativně ovlivnit výkonné zaměstnance, na kterých by se tak přiživovali ti slabší. Je dobré zvážit, zda ve skupinovém snažení skutečně přispívá každý rovným dílem.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com