Zvyšte svůj komunikační kvocient

Téměř v každém pracovním inzerátu požadují zaměstnavatelé komunikační dovednosti. V průběhu zaměstnání je pak stále třeba tyto dovednosti zdokonalovat. Co se tím ale vlastně od zaměstnance očekává? Komunikační dovednosti nevyžadují univerzitní diplom, ale spíše všeobecné povědomí o tom, kde všude komunikace hraje roli a neustálou práci na sobě.

- Naslouchejte. Nemyslete si, že komunikační dovednosti zahrnují jen skvělé řečnické umění. Lidé často opomíjejí správné naslouchání, které je v komunikaci stejně důležité jako mluvení. Při komunikaci proto poslouchejte, co druzí říkají a nepřipravujte si během jejich řeči svou odpověď. Naslouchejte ušima, očima, myslí i celým tělem.

- Buďte přesní, struční a jasní. Někdo podává složitá témata v příliš jednoduchých vysvětleních. Jiný dokáže naopak z jednoduchého sdělení udělat složité. Mějte proto na paměti, že byste měli být v komunikaci co nejpřesnější, aby nedocházelo k nedorozuměním, ale zároveň uchovat i stručnost. Lidé lépe rozumějí kratším větám, v delších se mohou ztrácet.

- Nenechejte se zastínit. Například v cizím prostředí mohou mít někteří lidé problémy s prosazením v komunikaci. Jiní tak okamžitě přebírají hovor, skáčou jim do řeči apod. Takový stydlivý řečník pak zůstává v pozici, kdy stále čeká, až bude moci promluvit, což se nakonec ani nemusí stát. V takové situaci je třeba připravit se na chování druhých. Můžete mít například v záloze jednu větu, jíž dáte jasně najevo, že jste přehlíženi nebo přerušováni. Důležité je získat si respekt a pozornost.

- Komunikace vyžaduje dvě strany. Řada zaměstnanců již byla propuštěna kvůli komunikačním nedostatkům svých šéfů. Takové situaci však lze předcházet. Autor připomíná jednoho svého šéfa, který vždy naslouchal, ale nikdy sám nepokládal otázky. Autor se proto naučil jeho otázky předvídat a kladl je sám nebo na ně rovnou odpovídal. Na každou schůzku s takovým šéfem je třeba se připravit, seznámit se s projednávanou látkou a pak ukázat vlastní znalost i zájem. Je to prospěšné pro obě strany.

- Pište. Zapamatujte si, že psaní tvoří další velkou součást komunikace. E-maily, týdenní zprávy a další písemné materiály vám pomohou utřídit myšlenky, lépe organizovat, všímat si detailů a lépe vyjadřovat některé věci.

- Pište srozumitelně. I při psaní e-mailů je důležité dávat pozor na překlepy a správnou gramatiku. Používejte volné řádky a prvky organizace textu, abyste dosáhli efektivnější písemné komunikace. Na přesvědčivosti vám dodají titulky, podtitulky a seznamy položek. Vždy si po sobě své texty znovu přečtěte, odhalíte tím mnoho chyb, které nebyly na první pohled patrné.

- Mluvte zřetelně. Neustále zdokonalujte svůj ústní projev. Můžete například navštívit kurz veřejného vystupování. Získáte tak nové dovednosti, více praxe a sebedůvěry, která vám pomůže k větší efektivitě na poradách, při psaní zpráv nebo prezentacích.

-kk-

Zdroj: Career Know-How - Server věnovaný praktickým tipům pro rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Know-How