10 tipů pro efektivní e-learning

Největší výzva úspěšného zavádění e-learningu spočívá ve změně postojů zaměstnanců k této formě vzdělávání.

- Soustřeďte se na výkonnost. Efektivní e-learning by měl zlepšovat výkonnost jednotlivců i organizací. Je proto důležité určit individuální vzdělávací cíle v souladu s organizačními cíli a firemní strategií vzdělávání a navrhovat e-learning tak, aby plnil obě tyto potřeby.

- Zaveďte měření. Je stále zarážející, že k tomuto kroku mnohdy nedochází. Měli byste jasně vědět, co od e-learningu očekáváte. To je třeba si uvědomit na individuální i organizační úrovni.

- Dejte uživatelům kontrolu. Zaměstnanci by měli mít kontrolu nad svými vzdělávacími zkušenostmi. E-learning je v tomto směru ideální, protože si mohou sami zvolit, kdy a jak se mu budou věnovat. Je také možné upravovat jeho obsah za účelem splnění individuálních potřeb.

- Komunikujte o tom. Vaším úkolem je změnit přístup zaměstnanců tím, že budete komunikovat o příležitostech, které e-learning nabízí, a zdůrazníte potenciální výhody pro zaměstnance – on-line, písemně i verbálně.

- Spojte e-learning s dalšími formami vzdělávání. Výzkumy ukazují, že e-learning je pro zaměstnance nejefektivnější v kombinaci s dalšími formami vzdělávání. Nejpopulárnější je kombinace se vzděláváním tváří v tvář, ale uvažujte i o jiných možnostech – učení při práci, koučování, facilitovaných diskusích, komunikačních materiálech apod.

- Zajistěte snadný přístup. Jakékoli technické problémy je třeba řešit včas, nejlépe předem. Ujistěte se, že zaměstnanci budou mít k e-learningu snadný přístup. Zvolte možnost, kterou bude možné využít i na pomalejších počítačích.

- Zajistěte vizuální přitažlivost. Zaměstnanci, kterým bude e-learning určen, mohou být pravidelnými uživateli virtuálních sítí nebo počítačových her. Pak budou zvyklí na vizuálně přitažlivý obsah a očekávat totéž od vás.

- Zajistěte interaktivitu. K e-learningu patří interaktivní zkušenost. Interaktivita pomáhá uživatelům více se zapojit, získat pocit vlastnictví vzdělávacího procesu a snadněji vyhledávat pomoc, chtějí-li se v průběhu vzdělávání ujistit, že všemu správně rozumějí.

- Zvažte vzdělávací portál. On-line vzdělávací portál je branou nejen k e-learningu, ale i dalším hodnotným zdrojům, jako jsou diskusní skupiny, elektronické koučování nebo výzkumy k danému tématu.

- Provádějte zhodnocení. Zavedení měřících nástrojů na počátku celé iniciativy je zásadní pro zhodnocení úspěchu. Pomůže vám to nejen zjistit, zda se vám vracejí náklady, ale také e-learning dále zdokonalovat, aby byl ještě efektivnější.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone