10 výhod e-learningu

Každá forma učení vyžaduje úsilí. Zvedení e-learningu však přináší jisté výhody, kterých tradiční způsoby výuky nedosahují. Jaké to jsou? V desetibodovém přehledu je shrnul britský portál Personneltoday.com.

1. Nepotřebujete učebny ani jakákoli jiná místa, která by omezovala počet účastníků školení.

2. E-learning dokáže zapojit široké, dokonce i globální, publikum, což vede k úsporám času i peněz.

3. Výukové materiály lze jednoduše stáhnout pomocí počítače.

4. Účastníci kurzů se mohou vzdělávat vlastním tempem.

5. Účastníci kurzů si mohou zvolit denní dobu učení podle svých aktuálních potřeb.

6. Pokrok účastníků lze automaticky sledovat, měřit a vyhodnocovat.

7. Měřítka používání jsou součástí vzdělávacích aplikací a automaticky pořizují záznamy.

8. Pravidelně je možné dodávat nový či aktualizovat starý obsah.

9. Účastníci kurzů nejsou závislí na dostupnosti trenérů.

10. Všem zaměstnancům se dostane stejné kvality školení, dodávaného naprosto stejným způsobem.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today