10 výzev firemního školení

Subjekty poskytující i poptávající firemní školení čelí určitým překážkám. Jelikož však obě strany chtějí dosáhnout efektivního školení, které splní svůj účel, měly by se naučit lépe chápat jedna druhou a spolupracovat.

Výzvy na straně poptávající firmy zahrnují především následující:

- Nejasná představa o tom, jaké školení je potřeba. Nechce-li firma vyhazovat peníze, měla by vycházet z analýzy svých vzdělávacích potřeb.

- Nedostatek času. Úspěšné školení vyžaduje dostatek času a soustředění zaměstnanců nejen v jeho průběhu, ale i po skončení.

- Nedostatek peněz. Školení nemusí být drahé. V dnešní době existuje celá řada možností - od grantových příspěvků až po e-learning.

- Nedostatek důvěry. Chcete mít jistotu, že je daný poskytovatel školení dobrý? Zajímejte se o reference klientů a ukázkové hodiny zdarma.

- Nejistota v tom, zda je školení úspěšné. Jistotu získáte měřením návratnosti investic. Je třeba předem si ujasnit, co pro vás znamená úspěch a jak jej budete měřit.

Výzvy na straně poskytující firmy zahrnují především následující:

- Totéž co výše. Poskytovatelé školení čelí řadě stejných výzev jako poptávající firmy. Znamená to pracovat ve stále omezenějším čase a s omezenými finančními zdroji, ale také pomáhat klientům nalézat jejich potřeby a měřit jejich úspěch.

- Nezájem účastníků. Účastníci, kteří přicházejí pozdě nebo se nechtějí ničemu učit, jsou problémem řady školitelů. Většinou to ukazuje na špatně provedenou analýzu vzdělávacích potřeb a neschopnost motivovat k účasti.

- Nedostatečné vybavení a technologie. Dobrý poskytovatel školení umí pracovat s tím, co má k dispozici a má „technicky nenáročný" plán B pro případ selhání techniky.

- Unavení nebo znudění účastníci. Tento problém pomáhá odstranit interaktivní či experimentální přístup ke školení. Školitel by měl umět pracovat s různými styly učení a zakomponovat pravidelné přestávky.

- Chybějící uplatnění v praxi. Školení má ve firmách často špatnou pověst kvůli tomu, že účastníci brzy zapomínají, co se naučili. Je proto třeba propojovat školení s příklady z praxe a ukazovat účastníkům, jak se dále učit i po skončení školení.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com