15 let programu Leonardo da Vinci

Evropská unie oslavila 15. výročí spuštění programu pro podporu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci, který od roku 1995 umožnil studijní pobyt v zahraničí více než 600 000 lidí. Financoval také 110 000 zahraničních výměn školitelů a více než 3000 projektů na modernizaci sektoru odborného vzdělávání.

Evropská komise investuje prostřednictvím programu Leonardo da Vinci v současné době 240 milionů eur ročně na podporu mobility studujících a školitelů a modernizaci odborného vzdělávání v 31 zemích.

V roce 2009 získalo podporu pro zahraniční studium v rámci programu Leonardo da Vinci 80 000 studentů, učňů a lidí hledajících zaměstnání. Nejvíce žadatelů pocházelo z Německa, Francie, Nizozemska, Turecka, Španělska, Itálie, Velké Británie a Polska. Od roku 2000 je nejpopulárnější destinací účastníků programu Německo, Velká Británie, Španělsko, Francie a Itálie.

Program Leonardo da Vinci výrazně ovlivnil národní reformy a způsoby zavádění evropských vzdělávacích iniciativ v členských zemích EU. Bojuje také proti diskriminaci a podporuje integraci slabších sociálních skupin do pracovního trhu.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa