2in1 – dvě mouchy jednou ranou i ve firemním vzdělávání

Máte zkušenosti se školeními, která vám nepřinesla očekávané výsledky? Měla obecnější formu a chyběla praktická příprava na reálné situace ve vaší práci? Stalo se vám, že vaši zaměstnanci nevyužívali dostatečně nové znalosti a dovednosti v praxi a časem stejně sklouzli ke svým zažitým zvyklostem a návykům? Podívejte se, jak jsme pomohli našim klientům vyřešit tyto situace.

Význam projektu 2in1:

Naši klienti přišli s potřebou naučit svoje zaměstnance komunikovat v angličtině v situacích, které vyžadují i jiné dovednosti, zejména v oblasti komunikace. Potřebovali, abychom je připravili na běžné situace v práci a aby je po skončení kurzu byli schopni okamžitě využít v praxi. Tak vznikla myšlenka kurzu 2in1.

Proč 2in1? Protože náš kurz propojuje jazyk a měkké dovednosti, a to pro konkrétní situace.

Příklady realizovaných projektů:

Klient z oblasti IT řešil problém s komunikací v angličtině v oblasti účetnictví – zpracovali jsme praktický trénink pro účetní zaměřený na správu účetnictví a s tím spojenou korespondenci a telefonickou komunikaci. Studenti jsou po 20 hodinách schopni komunikovat v angličtině s kolegy ze zahraniční centrály.

Pro jinou firmu jsme dle jejich potřeb vypracovali kurz obchodního vyjednávání v angličtině. Získané dovednosti zaměstnanci využili při jednáních se zahraničními partnery. Ocenili rozšíření terminologie o užitečné fráze. Přínosem byla vhodně zvolená témata na trénink vyjednávání, která mohli ihned použít v práci.

Nejžádanějším projektem 2in1 jsou prezentace v angličtině, kdy pracujeme s Vašimi konkrétními materiály. Zaměstnanci našich klientů tak po tréninku perfektně zvládnou interní prezentace, vést školení, nebo obchodní prezentace pro klienty.

Proces realizace:

  • testování a důkladná analýza potřeb

  • před začátkem kurzu metodici pracují s vnitrofiremními materiály klienta, učíme vás nejenom jak prezentovat v cizím jazyce, učíme vás prezentovat vámi dodané materiály v cizím jazyce

  • časový rámec projektu je předem stanovený, většinou 20 hodin rozdělených na bloky po 2 hodinách

  • každý projekt má daný jasný cíl, který za domluvenou časovou dotaci splní

  • kurzy vede úzká skupina našich vyškolených lektorů s dlouholetou zkušeností

Klienti oceňují vysokou efektivitu vynaložených prostředků – nemusí financovat zvlášť školení „prezentace“ a zvlášť jazykový kurz angličtiny. S námi to jde v jednom.