3 kroky k vybudování firemní kultury založené na rozvoji a vzdělávání

S měnícími se technologiemi a neustále novými výzvami, kterým zaměstnanci musí čelit, začíná být vzdělávání a průběžný rozvoj zaměstnanců u mnohých firem nutností. Bohužel skutečnost je taková, že firmy často nevědí, jak k systému vzdělávání pracovníků přistoupit, a často se vyhazují peníze na nesmyslné a neefektivní vzdělávací metody a procesy. Proto je nutné znát následující 3 kroky, které vás dovedou k vybudování firemní kultury, která dbá na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a zároveň tuto snahu realizuje tak, aby měla co nejefektivnější přínos jak pro firmu, tak pro zaměstnance samotné.

Ilustrační snímek

Přesvědčení managementu

Prvním krokem (který většinou musí přijít ze strany personalisty) je podle eLearning Industry přesvědčit management a lidi s rozhodovacími pravomocemi, že školení a vzdělávání jsou skutečně nutné a že se musí nutně jednat o prioritu. Jak už to tak bývá, vedení většinou hledí primárně na peníze, a proto je potřeba toto přesvědčování podpořit statistikami a daty o tom, že vzdělávání pracovníků se v dlouhodobém měřítku firmě finančně vyplatí. Teprve když existuje všeobecná a skutečná podpora ze strany managementu, může se přijít k dalším krokům.

Propojení s praxí

Důležitým krokem při organizaci vzdělávání zaměstnanců je propojení teorie s praxí. Jinými slovy, aby školení mělo smysl, musí se skutečně týkat reálné práce pracovníků, ne pouze abstraktních a teoretických rovin. Toto propojení musí být co nejspecifičtější a i váš výběr systému školení, případně jeho dodavatele, musí tento fakt brát v potaz. Tvořte například modelové situace, které vychází z každodenní praxe pracovníků, a vysvětlujte si na nich nové postupy nebo se na nich učte nové dovednosti. Důležité je, aby každá informace, kterou pracovník pojme, mohla být spojena s konkrétní činností, kterou pracovník v zaměstnání dělá.

Kontrola

Zpětná analýza a kontrola školení a vzdělávání jsou nutností, pokud chcete zajistit, že systém je skutečně efektivní. Analyzujte dopady školení, měřte jeho vliv na výkon a znalosti zaměstnanců, a v případě potřeby systém upravujte tak, aby měl co největší pozitivní dopad na práci pracovníků i celé firmy. V tomto smyslu je samozřejmě nutné úzce spolupracovat se školiteli a průběžně s nimi konzultovat cíle, které jste si dali, a nástroje, kterými těchto cílů skrz školení budete dosahovat. Dbejte proto důsledně na správný výběr vhodného dodavatele vzdělávacích služeb.

 

-mm-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry