5 nejméně nákladných strategií vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je velice důležité. V podstatě znamená konkurenční výhodu a je tedy třeba, aby probíhalo neustále. Firmy do vzdělávání zaměstnanců obecně vzato investují každým rokem více prostředků. Ne každá firma má však těchto prostředků dostatek. Je proto nucena od vzdělávání svých zaměstnanců odstoupit či zvolit levné řešení, které nemusí vždy být tím pravým. Efektivní vzdělávání zaměstnanců může však probíhat i v případě omezeného rozpočtu firem.

Řešení nedostatku financí na vzdělávání zaměstnanců může spočívat například v jedné z pěti nenákladných strategií, které článek popisuje:
1. Vyškolte školitele. Zvolte vhodného pracovníka pro budoucí vzdělávání zaměstnanců a pošlete ho na příslušné workshopy a semináře.
2. Využijte možnosti vzdělávání na Internetu.
3. Investujte do vývoje vlastní firemní univerzity.
4. Sdílejte náklady. Školení můžete pořádat například ve veřejných budovách za účasti jejich majitelů.
5. Vyzkoušejte kurzy po telefonu, samostudium pomocí knih či kazet.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral