6 kroků k implementaci systému interního vzdělávání

Ilustrační snímek

Samostatné vzdělávací akce, které nejsou součástí širšího plánu vzdělávání ve firmě, přinášejí firmám nižší hodnotu než integrovaný přístup, který v sobě zahrnuje vzdělávání, leadership a řízení změn. Systém vzdělávání ve firmě začíná ve chvíli, kdy si její vedení uvědomí, že má před sebou problémy, které nedokáže řešit kvůli nedostatku dovedností svých lidí. To je také vaše chvíle, kdy přijít s řešením. Praktické rady pro zavedení systému interního vzdělávání přinesl server clomedia.com.

1. Začněte mapou vlivu navrhovaného vzdělávacího plánu

Vytváření takzvané mapy vlivu (impact map) je praktická metoda, která slouží k identifikaci vzdělávacích potřeb, vyhodnocení možností a rychlému navržení možných řešení. Jasně vizuálně spojuje obsah vzdělávání s výsledky, které chce vidět management firmy.

2. Navrhněte konkrétní podobu kurzů a revidujte pracovní procesy

Na mapu vlivu navazují dva souběžné úkoly – návrh podoby kurzů a revize pracovních procesů a nástrojů, které budou zaměstnanci potřebovat pro uplatnění svých nových dovedností.

3. Připravte vedení a manažery

Seznamte management s tím, jak se budou zaměstnanci vzdělávat a jaké nové procesy a nástroje chcete implementovat. Upozorněte na chování, jemuž by se vedoucí pracovníci měli vyhnout, aby vzdělávání mohlo probíhat hladce. Dále zaveďte schůzky s účastníky před konáním kurzů za účelem lepší přípravy a schůzky s manažery po skončení kurzů za účelem revize akčních plánů zaměstnanců a jejich podpory.

4. Spusťte kurzy

Zahajte vzdělávání s tím, že každý účastník by měl mít svůj vlastní akční plán pro využití nových znalostí a dovedností v praxi. Po skončení kurzu by se pak měl sejít se svým manažerem, upravit svůj plán a domluvit se na dalším směřování svého rozvoje. Úkolem manažerů bude zajistit zaměstnancům podporu a potřebné zdroje pro realizaci těchto plánů.

5. Zajistěte podporu organizace pro přenos dovedností

Aby výše uvedené kroky mohly fungovat, potřebují podporu shora, od nejvyššího vedení. Dále potřebují podporu přímých nadřízených při zavádění nových poznatků do praxe.

6. Zaveďte prediktivní hodnocení

Metoda prediktivního hodnocení je založena na tom, že odborníci na vzdělávání spolu s managementem firmy předvídají výsledky vzdělávacího programu. Pak vyhodnocují své předpovědi a provádějí úpravy. Měření vzdělávání a rozvoje se tak posouvá od opatření na bázi jednotlivých aktivit k neustálému zlepšování na bázi hodnot.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer