7 strategií online učení

Online učení je systém, který se neustále zdokonaluje. Je pravda, že se jedná o nejefektivnější způsob předávání informací a zvyšování výkonnosti podniku, důležité však také je, nakolik se tento systém dokáže přizpůsobit vyvíjejícímu se prostředí. Průzkum společnosti Gartner navíc prokázal, že v letošním roce by mělo být až 42 % veškerých iniciativ v oblasti e-learningu zaměřeno na zákazníka (v roce 2002 to bylo jen asi 7 %).

Dalším podnětem k zamyšlení, který se nabízí, je skutečnost, že zatímco některé firmy dosáhnou s e-learningem obrovských úspěchů, jiné naopak selžou. Pro úspěch či neúspěch je evidentně rozhodující, jak dokáží firmy přetvořit informace získané e-learningem na znalosti. Pro úspěšné podnikání budou důležité znalosti o zákaznících, výrobcích a službách a zaměstnancích.

Firmy, které zvládly zavádění a využití e-learningu na jedničku, se drží sedmi osvědčených strategií. Mezi ně patří:
* Orientace na studenta a na to, jak dokáže e-learning využít v praxi.
* Podpora výkonných vedoucích a nadřízených při zavádění e-learningu.
* Úspora času a peněz.
* Neustálé zdokonalování se v oboru moderních technologií. E-learning předpokládá již určité zkušenosti s ovládáním počítače a případně i Internetu.
* Vytvoření souladu mezi výukovou, vizuální a technologickou funkcí každého e-learningového modulu.
* Správné pochopení kultury, zvyklostí a jazykových odlišností cizinců, kteří e-learning využívají.
* Inteligentní navazování obchodních partnerství s dodavateli e-learningu.
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine