7 tipů pro přípravu na zahraniční jazykový program

Ať už jste úplní začátečníci, nebo pokročilejší mluvčí cizího jazyka, malá příprava vám může pomoci co nejefektivněji využít zahraniční studijní pobyt. Článek přináší několik univerzálních tipů od zkušených absolventů.

- Stanovte si realistické cíle. Studium cizího jazyka je náročné. Jděte do zahraničního programu proto, abyste zdokonalili své komunikační dovednosti v příslušném jazyce. Nepředpokládejte, že se naučíte celý jazyk perfektně.

- Rozšiřte si slovní zásobu. Ještě před odjezdem se snažte naučit co nejvíce slov, které budete potřebovat. Vezměte si s sebou dobrý slovník, případně příručku o místních dialektech.

- Naučte se časovat důležitá slovesa. Výrazně tím zvýšíte svou schopnost se domluvit.

- Přemýšlejte v daném jazyce. Nesnažte se překládat si všechno slovo od slova. Raději se pokoušejte o aplikaci gramatických pravidel.

- Využívejte mezinárodních termínů. Pokud si nebudete jisti některými slovy, snažte se je vysvětlit pomocí mezinárodních ekvivalentů (např. anglické slovo necessity je ve španělštině necesidad apod.).

- Románské jazyky jsou si velice podobné. Pokud umíte nějaký románský jazyk a učíte se druhému, můžete stavět na svých dosavadních znalostech a studium vám půjde rychleji.

- Zachovejte otevřenou mysl. Nejdůležitější je udržovat pozitivní přístup. Výrazně pomáhá seznámení s kulturou dané země. Nebojte se dělat chyby, studium si užívejte.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com