7 tipů pro úspěšné školení

Na nedávné konferenci a výstavě pořádané americkým časopisem Training Magazine vystoupil školicí odborník Bob Pike se sedmi základními body úspěšného vzdělávání zaměstnanců. Akce se zúčastnilo více než dva tisíce školitelů.

- Klíčové body uveďte na začátku a na konci školení. Posluchači si totiž nejlépe zapamatují začátek a pak hned konec vaší řeči, prostředek je pro ně podle Pika nezapamatovatelný.

- Vracejte se k již řečeným věcem, ale neopakujte. Když vyzvete k opakování, posluchači automaticky vypustí pozornost. Místo toho raději oživte školení několika novými příklady téhož konceptu. Pike tvrdí, že látku je třeba zopakovat šestkrát, aby se dostala do dlouhodobé paměti posluchačů.

- Používejte speciální nástroje pro začátek a konec školení. Zvolte vhodný „ icebreaker“ pro přirozené uvedení posluchačů do lekce. Na konci školení shrňte svou myšlenku, abyste dali posluchačům pocit, že se něčemu novému naučili.

- Představujte své koncepty ve vztahu k celkům. Veškeré prvky nové procedury jsou například jedním celkem. Druhým bude hledání řešení apod. Použijte otázky nebo udělejte malou přestávku, abyste celky oddělili.

- Udělejte něco komického nebo neočekávaného. Školení pak nebude monotónní a osvěžíte posluchačům mysl.

- Otestujte úspěšnost svého školení. Stále existuje řada školitelů, kteří se již nezajímají o to, zda posluchače něčemu naučili. Můžete využít kvíz, ale i neformální kladení otázek nebo vymýšlet situace, na nichž si názorně ukážete řešení probíraných problémů.

- Nechte posluchače dělat si poznámky a mluvit. Lépe si zapamatují to, co řeknou nahlas nebo si zapíší, než to, co jen pasivně poslouchají. Umožněte jim během školení mluvit a připravte cvičení, která budou vyžadovat psaní, zaškrtávání políček nebo i kreslení.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com