9 rolí současného interního trenéra

Ilustrační snímek

Spolu s tím, jak se vyvíjely nástroje pro vzdělávání zaměstnanců, se vyvíjela i role interních trenérů. Aby mohli plnit potřeby moderních pracovišť, musejí dnes firemní trenéři zastávat hned několik rolí zároveň. Důležité je však zmínit, že ani s příchodem elektronického vzdělávání nezmizela důležitost osobních interakcí zaměstnanců s trenéry. Představme si tedy role soudobého interního trenéra tak, jak by měly fungovat podle serveru elearningindustry.com.

Vzdělávání v učebnách

Vedle role instruktora, který sdílí informace, se od trenéra očekává i schopnost vytvářet prostředí, v němž zaměstnanci získají motivaci učit se novým věcem. Trenér je tudíž jednak organizátorem a jednak facilitátorem vzdělávacích aktivit. Jako organizátor pořádá diskuse a různá cvičení k probíraným tématům. Jako facilitátor řídí průběh vzdělávacích aktivit od začátku do konce. Odpovídá za to, že učení bude zábavné a zaměstnanci si odnesou nové poznatky do praxe.

Blended learning

Také role trenéra z hlediska blended learningu má několik tváří. Při výuce v učebnách zastává výše popsané role instruktora, organizátora a facilitátora vzdělávacího obsahu. Navíc je pak ještě kurátorem obsahu určeného ke sdílení a samostudiu mimo učebnu. Další role spočívá v odpovídání na otázky zaměstnanců jak v učebnách tak v e-learningové části kurzů prostřednictvím chatu, diskusních skupin apod.

Vzdělávání prostřednictvím sociálních médií

Zatímco do nedávna probíhalo sociální učení ve firmách pouze neformálně prostřednictvím interakcí mezi zaměstnanci, dnes máme k dispozici sociální sítě. Interní trenér tak získává novou roli moderátora, jehož úkolem je zajistit, aby interakce mezi zaměstnanci prostřednictvím firemních sociálních médií byly co nejpřínosnější. Přichází s tématy k diskusi a udržuje diskuse živé. Zároveň se stává organizátorem obsahu diskusních fór tak, aby byla přehledná a snadno se v nich vyhledávalo.

Další role

Interní trenér by měl v dnešní době dále být přímo autorem obsahu vzdělávání ve firmě. Měl by být schopen vytvářet tradiční i e-learningové kurzy tak, aby vycházely z potřeb firmy a svým formátem odpovídaly preferencím zaměstnanců. K tomu je zapotřebí ovládat techniky analýzy rozdílů v dovednostech (skill gap analysis). Další rolí je pak virtuální trenér – trenér, který může být k dispozici jednotlivcům či malým skupinám zaměstnanců bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, prostřednictvím virtuálních tříd, videí, chatů apod.

-kk-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry