A co je ještě horší... Nejčastější problémy elektronického vzdělávání

Doufejte, že při elektronickém vzdělávání nenarazíte na následujících 12 problémů. Článek upozorňuje na nejčastější problémy, které mohou nastat, budete-li se snažit o provozování on-line vzdělávání. Autor se s nimi setkal při vlastní praxi v oblasti e-learningu a čerpal i ze zpětné vazby uživatelů.

- Důležité externí webové stránky mohou měnit adresy nebo jednoduše mizet. A co je ještě horší – správci vašeho systému vás v takové situaci jen upozorní, že musíte změnit veškeré interní odkazy na webové stránky.

- Důvěrný materiál určený konkrétnímu studentovi může být bezděčně přístupný všem. A co je ještě horší – brzy ho někdo zkopíruje a zveřejní.

- Student vás informuje o problematickém materiálu, na který narazil na jedné z odkazovaných stránek. A co je ještě horší – bude se jednat o vaši stránku.

- Studenti se nemohou připojit ke skupinovým setkáním v reálném čase. A co je ještě horší – některým se připojení podaří a ostatní se budou dovolávat nápravy.

- Fyzické studijní materiály (knihy, CD) se ke studentům dostávají pozdě. A co je ještě horší – mohou k nim dorazit i s poškozenými částmi.

- Někteří studenti se mohou účastnit kurzu jen za zvláštních podmínek. Nemohou pokračovat s ostatními. A co je ještě horší – v kurzech bez zvláštních požadavků registrace neumožní studentům pokračování bez toho, aby tyto požadavky splnili.

- Přihlašuje se příliš mnoho studentů. A co je ještě horší – nepřihlašuje se dostatek studentů.

- Studenti nemohou stahovat potřebné materiály. A co je ještě horší – mohou je stahovat, ale materiály v nedostatečně kompatibilním formátu jim v ničem nepomohou.

- Studenti nemají povědomí o Internetu a jeho fungování nebo toho vědí více než příslušný učitel. A co je ještě horší – polovina studentů patří do první zmíněné skupiny, zatímco ostatní do druhé.

- Studenti po celou dobu studia nepřikládají své úkoly a přidají je všechny až na poslední chvíli. A co je ještě horší – všichni budou požadovat okamžitou zpětnou vazbu.

- Studentům nevyhovují ostatní lidé v jejich skupině. A co je ještě horší – mohou to být staří dobří přátelé.

- Závěrečná zkouška je přístupná studentům příliš brzy. A co je ještě horší – někteří ji i přesto nesplní.

-kk-

Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine