Abeceda e-learningu

Ve společnosti, jejíž živou vodou jsou informace není nic důležitějšího než učení. Výukové metody proto musí mít vysokou úroveň, a nezáleží na tom, zda je výuka skutečná nebo virtuální. Výuka na bázi webu je v plenkách, již dnes však víme, jak by mělo online učení vypadat, aby bylo co nejefektivnější:
* Ve výuce se musí objevovat prezentace, vlastní praxe studentů a hodnocení.
* Programy musí mít jasně stanovené cíle a musí být založeny na reálných problémech.
* Důležitá je struktura. Surfování, jak jej známe z webu, tedy náhodné přeskakování z jedné informace na druhou, není pro online výuku příliš vhodné.
* Klíčovými komponentami, které určují efektivitu a výkonnost studentů jsou časté interakce a rychlá zpětná vazba. Obojí se dá zabudovat do softwaru.
* Všechny programy musí mít praktické sekce, nejlépe řazené od nejjednodušších úkolů až po složitější.
* Úspěšné online výukové programy jsou pestré a různorodé. Celý proces může zdokonalit efektivní kombinace textu, grafiky, animací a audiovizuálních pomůcek.

Je také důležité si uvědomit, že instruktáž není výuka v pravém slova smyslu. Instruktáž funguje na bázi sdělování informací, zatímco výuka si klade za cíl předávat znalosti. Znalosti však jsou bezcenné, pokud se studentům nepředávají způsobem, díky kterému je mohou lépe přijímat.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine