Akční vzdělávání zaměstnanců - Co to je a jak k němu přistupovat

Akční vzdělávání je jednou z nejúspěšnějších hybných sil moderních transformací společností. Podniky jsou ochotny investovat nemalé částky do projektů transformace lidských zdrojů, které je promění na učící se organizace a ony pak budou produkovat profesionální vedoucí pracovníky z vlastních řad. Taková nová strategie musí vycházet ze současné strategie podniku, rozvíjet původní cíle a záměry. Za úspěšnou jí lze považovat tehdy, dosáhne-li daný podnik po jejím zavedení skutečného zlepšení organizační a personální struktury – finančně vyjádřeno ročního návratu investic ve výši 400%.

Akční vzdělávání zaměstnanců v praxi znamená upevnění podnikových principů řízení, nejčastěji za prostřednictvím školených konzultantů. Vychází však z předpokladu, že každý jednotlivý zaměstnanec nese odpovědnost za své vlastní vzdělávání a toto vzdělávání bude založeno nikoli na pouhé schopnosti analýzy či poskytování rad ostatním, ale na akci, každodenní firemní praxi. Nejlépe se praktikuje na schůzkách (workshopech) malých skupin pracovníků, kteří si mezi sebou vyměňují znalosti tj. otevřeně hovoří o konkrétních podnikových problémech, učí se prostřednictvím otázek a odpovědí. Teorii tak jednoduše uvádějí do praxe. V současné době se v akčním vzdělávání nejvíce klade důraz na následující:
- motivace a pracovní morálka
- management stresu
- správné rozhodování
- vytvoření atmosféry důvěry
- naslouchání druhým

Možnost implementace akčního způsobu vzdělávání závisí na několika faktorech. Nejdůležitějšími mezi nimi je finanční stránka věci (dostatečný kapitál), podpora ze strany nejvyššího vedení a odpovídající firemní kultura. Důležité je také stanovení splnitelných cílů a vhodného systému zhodnocení celého projektu. Při určování cílů je třeba brát v úvahu zejména návratnost investic, způsob a smysl zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vhodný výběr konzultantské firmy (na základě dosavadních výsledků), „úmrtnost“ školených zaměstnanců či prosté rozhodnutí, zda je program akčního vzdělávání pro konkrétní společnost tou pravou cestou.

Zdroj: Action Now
Zobrazit přehled článků ze zdroje Action Now