Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Potřebujete angličtinu v práci? Pak určitě využijete slovníček k tématu English in Office (Angličtina v kanceláři). Podívejte se na nejpoužívanější anglická slovíčka a fráze pro komunikaci v kanceláři.

Jazyková škola LITE

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

 

 

office

kancelář

noticeboard

nástěnka

boss

šéf

folder

složka

colleague

kolega, spolupracovník

paperclip

kancelářská sponka

head of department

vedoucí oddělení

stapler

sešívačka

receptionist

recepční

printer

tiskárna

responsible for

zodpovědný za

write sth down

zapsat si něco

be in charge of

mít na starosti

busy

zaneprázdněný

employer

zaměstnavatel

check

zkontrolovat

employee

zaměstnanec

deadline

termín odevzdání

expect

očekávat

assignment

úkol, přiřazení k úkolu

confirm

potvrdit

schedule

rozvrh, zařadit do rozvrhu

put off (until)

odložit, odsunout

vacation/ holiday

dovolená

cancel

zrušit

days off

dny volna

order

1.nařídit, 2.objednat

home office

práce z domova

set a target

dát si cíl

business card

vizitka

appointment

schůzka

request

žádost, zažádat si

offer

nabídnout, nabídka

task

úkol

at a meeting

na poradě, mítinku

report

zpráva, nahlásit

available

dostupný, k zastižení

leave a message

nechat vzkaz

arrange

domluvit se, sjednat

put through

přepojit

performance

výkon, výkonnost

ASAP (as soon as possible)

jak nejrychleji to bude možné

Příklady použití a fráze:

Can you check my emails while I am on holiday? Můžeš kontrolovat mé e-maily zatímco budu na dovolené?

Can you put me through to Mr. Smith? Můžete mě přepojit na pana Smitha?

She is not available at the moment. She is at a meeting. Momentálně není k zastižení. Je na mítinku.

When is the deadline? Kdy je termín odevzdání?

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Angličtina v kanceláři“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing