Ani zrno na zmar

O ekonomických cílích své společnosti by měli mít představu i pracovníci na nejnižších postech. Je chybou, jestliže je neznají a nevědí, jak se na nich mají sami podílet. Společnost by proto měla investovat prostředky do ekonomického vzdělání svých zaměstnanců. Sami pak budou vědět, že každá jejich činnost může přispět ke konečné ekonomické situaci společnosti.

Ekonomická výuka by měla být vhodně uzpůsobena potřebám konkrétní společnosti. Měla by sloužit k tomu, aby jasným způsobem podala svým zaměstnancům na různých postech informace o tom, jak mohou přispět k lepším obchodním výsledkům. Pro úspěch ekonomické výuky je třeba získat podporu managementu společnosti a zvyšovat její důležitost prostřednictvím mluvčích .
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer