Arrow Education – virtuální školení? Proč ne? Jde to!

Jen v málokterém odvětví jsou na trh uváděny produkty a služby tak rychle jako v odvětví informačních technologií. Životní cyklus je krátký a není výjimkou, že jsou nová řešení nebo aktualizované verze softwaru či hardwaru uváděny na trh několikrát za rok. Pro zákazníky, kteří s těmito produkty pracují, to znamená nutnost průběžného vzdělávání a získávání nových poznatků tak, aby jejich znalosti odpovídaly nově nasazovaným technologiím. A právě zde je hlavní pole působnosti školicího střediska Arrow Education a marketingové podpory Arrow, kde nabízíme zákazníkům řadu vzdělávacích kurzů.

Ľuboslava Kačmaříková, ARROW ECS

V posledních týdnech a měsících jsme se ocitli v nové situaci, která od nás vyžadovala uzavření školicích místností. Potřeba zákazníků získávat znalosti a školit se však zůstala. A tak se do popředí dostala školení ve virtuální formě. Virtuální formu vzdělávání nabízíme a virtuální školení organizujeme již více než 2 roky. Naši zákazníci tuto formu volí z důvodu šetření nákladů a času na cestování a ubytovaní, nebo preferují pohodlí z domova a kanceláře, nebo jim jiná situace neumožňuje účastnit se školení osobně v učebně.

Jak fungují virtuální školení v Arrow Education

Virtuální školení jsou vedena na celosvětově používaných a ověřených platformách a co je hlavní – jsou vedena zkušenými lektory, kteří již úspěšně vyškolili mnoho zákazníků, a to jak virtuálně, tak i přímo v učebnách.

Představte si, že sedíte u počítače doma nebo ve své kanceláři a přitom se účastníte školení díky připojení do virtuální učebny. Přes tuto virtuální učebnu jste propojeni obrazem i zvukem s instruktorem, který školí živě a komunikuje s ostatními účastníky školení, kteří jsou připojeni stejným způsobem jako vy, nebo se školení účastní přímo ve školicí místnosti. Na svých zařízeních slyšíte lektorův výklad a zároveň vidíte lektora, probíhající prezentaci a demonstrace prováděné lektorem, a také dění ve školicí místnosti, ve které školení fyzicky probíhá. Stejně jako při běžném školení můžete klást otázky a dotazy, komunikovat s instruktorem a ostatními účastníky, účastnit se diskusí a aktivit. Jednou z nejdůležitějších aktivit na školení jsou praktická cvičení (tzv. laby), která jsou také pro vás dostupná přes internet stejně, jako byste seděli ve školicí místnosti. V případě problému s cvičením můžete sdílet s lektorem vaši obrazovku a společně s ním problém vyřešit.

Těm, kdo i nadále mají ze školení na dálku obavy nebo si chtějí vyzkoušet své připojení a způsob práce, nabízíme tzv. „zkušební školicí čtvrthodinku“, kterou zákazníci rádi využívají. K dispozici je také ukázkové video, jak virtuální školení probíhá.

Z nabídky školení nabízíme ve virtuální formě celé portfolio školení od producentů VMware, Citrix, Veeam, Check Point, F5 Networks, IBM, Microsoft a další. Je tedy z čeho vybírat. Díky tomu, že nabízíme virtuální školení a zároveň jsme součástí celosvětové skupiny Arrow Education, jsme schopni nabídnout našim zákazníkům školení od mnoha dalších producentů, i když je v rámci České republiky přímo nenabízíme, například z důvodu úzké specializace.

Webináře Arrow

Obdobným způsobem jako školení dnes fungují workshopy a semináře připravované marketingovým oddělením Arrow – vše se děje virtuálně formou webinářů, které seznamují zákazníky a obchodní partnery s důležitými novinkami a poskytují jim řadu dalších informací potřebných pro jejich práci. O tyto bezplatné webináře je velký zájem, takže jsme v dubnu byli nuceni významně rozšířit jejich kapacitu. To vše svědčí o tom, jaká je v současné době poptávka po získávání nových informací z oblasti informačních technologií.

Virtuální školení nebo školení v učebně? Vaše volba…

Od června 2020 jsme obnovili za přísných bezpečnostních opatření tradiční výuku i v učebnách. Na návrat do učeben jsme se velmi pečlivě po všech stránkách připravili. Všechna školicí střediska Arrow jsou plně zabezpečena a připravena na výuku pro zákazníky, kteří preferuji osobní kontakt s lektorem nebo se z nejrůznějších důvodů nemohou školit z domova.

Virtuální školení budou samozřejmě pokračovat dále paralelně s výukou v učebnách – stejně jako tomu bylo v minulých letech. Neváhejte a využijte tuto moderní a pohodlnou formu vzdělávaní.