Británie chystá placené volno na vzdělávání zaměstnanců

Sedm z deseti britských zaměstnanců by chtělo mít právo vyžadovat placené volno na vzdělávání. 53 % by toto právo využívalo, kdyby existovalo. Vyplynulo to u výzkumu odborové organizace TUC a vzdělávací organizace Unionlearn, kterého se zúčastnilo 2857 zaměstnanců.

Největšími zastánci jsou zaměstnanci ve věku 18 až 24 let, z nichž by toto právo uvítali čtyři z pěti. Výzkum navázal na červnové oznámení vlády, která zvažuje uzákonění možnosti žádat v práci o volno na vzdělávání.

Z hlediska výše příjmu jsou největšími zastánci tohoto zákona zaměstnanci, kteří vydělávají méně než 5000 liber a mezi 25 000 až 30 000 liber (77 %). Nejvíce by tento zákon využívali ti, kteří berou 20 000 až 25 000 liber (62 %). Mezi zastánci existence zákona dále převládají zaměstnanci bez formální kvalifikace, z nichž 56 % by jej chtělo v praxi využít.

TUC však varuje, že zaměstnanci s nízkými dovednostmi jsou ti poslední, kterým se dostává vzdělávání v práci. Podle vládních statistik se totiž v posledních třech měsících účastnilo vzdělávání v souvislosti se svou prací jen 9 % z nich. U absolventů vysoké školy to bylo 38 %.

Vláda by podle TUC měla zajistit, aby jakýkoli nový zákon o možnosti vzdělávání při práci byl dostatečně silný na to, aby přinesl výrazný rozdíl. Jinak bude třetina zaměstnavatelů, která zaměstnancům vzdělávání nenabízí, pokračovat stejným způsobem.

-kk-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today