Británie: Firemní vzdělávání se potýká s nedostatkem zdrojů a podpory

Sedm z deseti týmů, které mají ve firmách na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, je příliš vytíženo každodenními problémy. Nemohou se tedy soustředit na strategické záležitosti spojené s talenty a vzděláváním ve svých organizacích. Ukázal to výzkum vzdělávací a poradenské společnosti Knowledge Pool, do něhož se zapojilo 104 britských manažerů vzdělávání.

Víc než dvě třetiny respondentů uvedly, že jich oddělení vzdělávání nemají dostatek potřebných zdrojů a 42 % postrádá dostatečnou podporu nejvyššího vedení. Pouze 56 % je přesvědčeno, že jejich vzdělávací aktivity „přinášejí hodnotu“ jejich organizacím.

80 % manažerů vzdělávání si přitom myslí, že dokáží zlepšit návratnost investic svých firem do vzdělávání a 82 % by si rádo vytvořilo bližší pracovní vztah s liniovými manažery. 77 % věří, že nové možnosti zlepšení lze identifikovat prostřednictvím důkladnější analýzy investic do vzdělávání a dat získaných z hodnocení vzdělávacích aktivit. Tři čtvrtiny vidí potenciál pro zlepšení ve více neformálních vzdělávacích metodách.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine