Británie podpoří vzdělávání v malých firmách

Britský ministr  pro inovaci, univerzity a dovednosti John Denham přislíbil částku 350 milionů liber z vládních fondů na pomoc malým firmám se vzděláváním zaměstnanců. Má se jednat o školení v oblasti postupů zlepšování obchodu, vůdcovství a managementu, která prokazatelně zvýší produktivitu jednotlivců. 

Vládní finance umožní malým a středním podnikům rozdělený přísun školení v týmové práci, zákaznických službách a řízení rizika. Denham dále slíbil, že rozšíří vůdcovský a manažerský program svého ministerstva i na firmy, které mají jen pět zaměstnanců.

„Malé firmy jsou důležitým motorem naší ekonomiky a my se musíme ujistit, že je podpoříme v obtížných ekonomických časech. Víme, že firmy, které investují do dovedností jsou úspěšnější než ostatní. Proto budete podněcovat malé firmy, aby využily této možnosti od vlády,“ řekl ministr.

Schéma bude doplněno komunikační kampaní, která začne příští měsíc, aby zdůraznila výhody vzdělávání zaměstnanců pro zaměstnavatele.

-kk-
Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine