Británie: Sdružení žádá zrušení školného pro propuštěné

Lidé propuštění ze zaměstnání v důsledku ekonomické recese by podle britského mozkového trustu Million+, který sdružuje představitele nových univerzit, měli být zproštěni povinnosti platit za kombinované (part-time) studium na vysokých školách. Zatímco vládu by to podle sdružení Million+ přišlo na 400 milionů liber, investice by se jí  vrátila ve výši 523 milionů liber.

Studenti kombinovaného studia na britských vysokých školách musejí v současné době hradit školné předem, zatímco studenti denního studia platí školné až po absolutoriu. Kombinované studium je totiž vyloučeno ze systému půjček a grantů, který definuje zákon o vysokých školách Higher Education Act z roku 2004.

Kombinované studium využívá v Británii asi 40 % studentů, z nichž většina je starší 21 let. Některým hradí školné zaměstnavatelé. Neexistuje však žádná regulace v tom smyslu, jaké částky mohou školy za kombinované studium vyžadovat.

Výkonná ředitelka sdružení Million+ Pam Tatlowová vysvětluje, že pokud se chce Británie vyhnout cyklu dlouhodobé nezaměstnanosti, měla by se vláda zabývat širší perspektivou, než jsou krátkodobá školení, aby zvýšila možnosti opětovného uplatnění lidí s nižší kvalifikací.

-kk-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC