Britové chystají reformu vzdělávání dospělých

Britská vláda podniká kroky, jimiž se snaží odstranit mezery v dovednostech zaměstnanců. Ministr školství přichází s návrhem nového zákona o dalším vzdělávání. Reaguje tak na výzkumy, které ukázaly, že Britové zaostávají za svými konkurenty z jiných zemí. Ukázalo se totiž, že mezi 29 rozvinutými zeměmi je Británie na 24. místě v počtu lidí, kteří se dále vzdělávají po dosažení věku 16 let. Rozvojové země, jako je například Indie nebo Čína, se navíc velmi rychle zdokonalují, pokud jde o znalosti a dovednosti své pracovní síly.

Návrh zákona se snaží poskytnout sektoru vzdělávání větší flexibilitu a naopak snížit byrokracii, aby se mohlo celoživotně vzdělávat více lidí. Ministr školství Alan Johnson k tomu říká, že návrh počítá s reformou dalšího vzdělávání, aby tento sektor mohl dosáhnout plného potenciálu jakožto motor ekonomického rozvoje a sociální mobility. Zajistí finanční prostředky těm poskytovatelům, kteří budou dostatečně pružní, aby dokázali reagovat na potřeby zaměstnavatelů.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups