Bu bu bu!

Častěji než bychom chtěli musíme jednat s lidmi, kteří jsou hrubí, agresivní nebo nepoctiví. Tito lidé lžou, zastrašují a odmítají naslouchat cizím myšlenkám. Takové negativní taktiky nás mohou snadno vyprovokovat k odvetné reakci, to znamená, že začneme jednat také tak tvrdě. Konfrontace způsobí uvíznutí ve slepé uličce a často zničí pracovní vztahy. Zabráníme tím dosažení cílů vyjednávání. Měli bychom si proto osvojit důležitou charakteristiku efektivních vyjednavačů, a to účinné a konstruktivní odpovídání na podobné agresivní chování. Následující tipy by vám mohly pomoci efektivně jednat s obtížnými protivníky:
- *Uvažujte, nereagujte* – nedovolte jim diktovat směr jednání, neříkejte nic bez rozmyslu, získejte kontrolu nad svými emocemi, neobhajujte se, neodporujte, zaměřte se na efektivní strategii.
- *Zeptejte se sami sebe, proč asi jednají tímto způsobem* – obtížní protivníci nebývají složití lidé, jen reagují destruktivně a vyjednávají neefektivně. Příčinou může být časový tlak, přetížení povinnostmi a požadavky, nedostatek zkušeností apod.
- *Zeptejte se sami sebe, zda nepřispíváte k problému* – nereaguje protivník pouze na vaše provokativní akce? Uvědomte si své přispění na situaci a změňte své chování.
- *Rozhodněte se, zda chcete změnit hru* – ne vždy stojí přímá konfrontace za ty potíže. Třeba jsou pomstychtiví a mocní a nemůžete si dovolit je rozzlobit.
- *Ke změně hry musíte projednat proces* – přímo hovořit o jejich problémovém přístupu a jeho negativním vlivu na vás a navrhnout lepší proces vyjednávání. Pokud napadnou vaše názory, vyslechněte je, potvrďte jejich hledisko a právo s vámi nesouhlasit a pak zopakujte vše, co řekli, co nejpozitivněji. Pokládejte otázky řešící problém, např. Jak bychom to mohli udělat?
- *Nezapomeňte, že můžete vždy odejít* – někteří obtížní protivníci budou odolávat všem vašim pokusům změnit jejich chování. Pak bude lepší odejít a zkusit alternativní způsoby jak dosáhnout cíle.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com