Budování spolupráce v on-line podobě

Položíme-li si otázku, jak posunout vzdělávání v on-line podobě do sféry spolupráce, odpověď se může jevit jednoduše a jasně: je třeba nalézt způsob, jak zúčastněné osoby sociálně spojit za účelem rozřešení nějakého problému. Vyžaduje to ale dokonalá interaktivní cvičení, jejichž vytváření není jednoduché. Proč je ale on-line spolupráce vůbec tak důležitá? Skupiny studujících díky ní jednoduše mohou dosáhnout kýžených výsledků, lepších než ty, kterých by dosáhly individuálně.

Spolupráce vede k lepším studijním výsledkům. On-line vzdělávací programy by měly uživatele učit dovednostem v oblasti spolupráce, jako jsou například řízení projektů, budování týmů, řešení problémů nebo interpersonální dovednosti. Všechny e-learningové programy by měly zahrnovat určitou úroveň spolupráce, mohou ale nastat i případy, kdy bude příslušná organizace potřebovat vytvářet svá vlastní cvičení pro podporu konkrétních cílů. Samotná spolupráce má přitom tři základní úrovně, které nazýváme spoluprací (asynchronní a synchronní), koordinací (asynchronní a synchronní) a skutečnou spoluprací.

Spolupráci v on-line podobě lze dnes rozvíjet pomocí celé řady nástrojů, jako jsou elektronická pošta nebo diskusní skupiny. Studenti si v jejich rámci mohou například připravit podklady pro budoucí společnou prezentaci svých návrhů na klasické firemní schůzi. 9skají tak přístup k více názorům a mohou rozšiřovat svou komunitu. Brzy se tak ukáže, zda elektronické vzdělávání ve firmě je skutečně procesem, nikoli pouhou událostí.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits