Business Simulace aneb manažerem nanečisto

Business Simulace

Každé rozhodnutí něco stojí, a v podnikání to platí dvojnásob. Praktický workshop business simulace řízení výrobního podniku vznikl právě proto, abyste rizika špatných rozhodnutí snížili na minimum. Praktické cvičení vám ukáže, jak se každý váš manažerský krok promítne do chodu firmy, jak ovlivní vnitřní procesy a jak zareaguje trh.

Business simulace je komplexní systém, který má za úkol co nejvěrněji napodobit chod firmy a tržní prostřední. Na druhou stranu se jedná o hru, která je živá a zábavná, proto si přirozenou cestou osvojíte pojmy a situace, které teoreticky působí nepřístupně a komplikovaně.

Se skupinou hráčů se stanete manažery a zkusíte si, co to obnáší řídit podnik. Každý váš krok má okamžitý vizuální dopad – vše se projeví na hrací desce. Hra vás neustále staví před reálné problémy. Naučíte se navrhnout a implementovat strategii, identifikovat příležitosti na trhu, provázat aktivity napříč odděleními, „zkrotit“ finanční toky, jak postupovat při krizových situacích a mnoho dalšího. Usilujete o úspěch v tržním prostředí, které tvoří další hráči, proto v průběhu hry vznikají situace, jimž každodenně čelí všichni manažeři. Hra je pro 15 – 20 účastníků, přičemž jeden podnik tvoří 5 – 6 hráčů. Celou simulací provázejí odborní lektoři.

Smyslem hry je, aby účastničtí pochopili fungování podniku v co nejširších souvislostech, což zahrnuje nejen nastavení procesů uvnitř firmy, ale také cash-flow, konkurenci či výkyvy trhu a globální tendence. Manažer musí umět sesbírat maximum informací a ty optimálně vyhodnotit. Business simulace je zaměřena na procvičení a osvojení právě těchto dovedností. Někteří účastníci po jedné hře konstatovali, že jim dala více než studium MBA.

Business simulace je ideální pro všechny manažery, konzultanty, auditory i celé firemní týmy. Chcete vědět, jaké jsou vaše manažerské schopnosti? BPP Česká republika ve spolupráci s Business Today na českém trhu business simulace již několik let úspěšně pořádá Mezi klienty patří firmy typu Unicredit, RWE, CSC, Coca-Cola HBC, ArcelorMittal, apod.