Celoživotní vzdělávání není jen škola a kurzy

Změny jsou všude kolem nás. Mění se produkty, zákazníci, pracovní procesy i pravidla. Můžeme se dostat do nového týmu, vstoupit na nový trh nebo si stanovíme nové cíle. Abychom se se změnami dokázali dobře vypořádat, musíme sami chtít a dokázat se měnit. Klíčem k této schopnosti je učení.

Celoživotní vzdělávání neznamená jen to, že se přihlásíte do kurzu na místní škole nebo se vrátíte na univerzitu dodělat si titul. Je to postoj a způsob chování, který nám umožňuje uspět se stále se měnícím prostředí. Změny vyžadují učení a naopak, bez učení by nebylo změn. Toto jsou základní vlastnosti lidí, kteří se dokáží celý život rozvíjet a růst ve své profesi i jako lidé:

- Přemýšlejí jako začátečníci. Když budete ke všemu přistupovat jako experti, nic se nenaučíte. Nebudete mít otevřenou mysl, soustředíte se jen na konfrontaci s tím, co už znáte a nedokážete si tak z nových zkušeností odnést žádné výhody.

- Dokáží spojovat. Manažerský guru Peter Drucker řekl: „Chceme-li produktivní znalosti, musíme se naučit vidět les i strom. Musíme se naučit spojovat.“ Je třeba spojovat nové věci s tím, co už jste se dříve v životě naučili.

- Jsou pružní a přizpůsobiví. Učení si žádá změny, a tak je třeba si uvědomit, že abychom mohli růst, musíme nejprve chtít se přizpůsobit.

- Vždy se něco učí. Uvědomují si, že mozek se musí trénovat. Neustále se věnují něčemu novému, co je potká nebo zajímá.

- Jsou stále zvědaví. Pořád je zajímá proč. Zajímají se o druhé lidi, místa a věci, čímž si rozšiřují obzory.

- Učí se více způsoby. Vědí, že se mohou rozvíjet čtením, posloucháním, s ostatními, s mentory a celou řadou dalších způsobů.

- Učí ostatní. Když učí ostatní, sami začínají chápat věci lépe. Pomáhají tak sami sobě lépe se vzdělávat.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com