Celoživotní vzdělávání v ČR

Podle koncepce lidského kapitálu zvyšuje celoživotní vzdělávání hodnotu pracovní síly. Od počátku 90. let se pravidelně objevuje v doporučeních a programech Evropské komise a dalších institucí. Někteří sociologové však celoživotní vzdělávání kritizují, protože podle nich posiluje nerovnosti ve společnosti.

V České republice je situace taková, že snahu dále se vzdělávat mají dva z deseti lidí bez maturity, menší polovina lidí s maturitou a dvě třetiny absolventů vysokých škol. Mezi důvody nezájmu patří názor, že další vzdělání ke své práci nepotřebují a u vysokoškoláků zejména nedostatek času. Lidé bez maturity často uvádějí, že je učení nebavilo. Další důvody zahrnují nedostatek příležitostí a financí.

Nejčastěji jsou navštěvovány počítačové a jazykové kurzy. Vyplynulo to z výsledků sociologického výzkumu Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti , který realizovaly Technická univerzita Ostrava a agentura SC & C. 

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom