Češi znovu objevují němčinu

Zájem o studium němčiny v České republice a na Slovensku po revoluci klesal. Příčinou byly zejména předsudky, nechuť rodičů přihlásit děti na němčinu jako na první jazyk na základních školách a také velký boom angličtiny. Dnes se tato situace začíná pomalu měnit.

S příchodem nových firem z Německa či Rakouska a stoupajícím vzděláním populace je němčina opět žádaná. Nejvíce zájemců zaznamenávají kurzy pro pokročilé nebo ty, které jsou přípravou k mezinárodním zkouškám. Značný zájem má i starší generace.

Vedoucí germánského oddělení Jazykové školy hlavního města Prahy Lenka Jaucová pokročilým studentům radí:

- Cílem výuky každého cizího jazyka je osvojení čtyř řečových dovedností – poslech s porozuměním, mluvení, čtení a psaní. Nelze jich dosáhnout jinak, než poslechem, mluvením, čtením a psaním.

- Zejména v samostudiu hrají důležitou roli média.

- Při výuce je nutné zapojovat co nejvíce smyslů. Doporučuje se proto sledování televize či filmů s titulky i bez titulků.

- Každý student by si měl najít ještě další vlastní metody výuky. Například tvorbu kartiček se slovíčky rozlišených barvou podle slovního druhu.

- V Praze je řada dalších možností, jak si procvičovat a upevňovat znalosti němčiny. Patří sem například Festival Der Film, Festival divadla v německém jazyce, akce Goethe Institutu a Rakouského kulturního centra.

-kk-

Zdroj: Učitelské listy - nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Učitelské listy