Cestovní kanceláře a kontrolní hlášení DPH

Cestovní kanceláře samy o sobě představují pro účetní už tak dost problematickou oblast se spoustou nedořešených otázek zejména v oblasti DPH. K tomu od ledna 2016 přibude kontrolní hlášení, které ani začátkem prosince nemá svoji jasnou podobu.

Miroslava Kočová, Kočka s.r.o.

Na Daňovém portále sice již byla zveřejněna testovací verze, nicméně s dodatkem, že oficiální konečná verze může vypadat jinak. A teď se účetní zodpovědně připrav na nový rok. Testovací verze má umožňovat i načtení dat z účetních softwarů, ale většina z nich v současné době i díky nejasnostem okolo definitivní podoby kontrolního hlášení na to připravená není.

Finanční správa na svých stránkách alespoň zveřejnila Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení s tím, že jejich text může být průběžně měněn až do 31.12.2015. Informace obsahují samostatný odstavec týkající se zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. Důležité je, že při vyplňování jednotlivých řádků kontrolního hlášení je třeba v kolonce „Kód režimu plnění“ nastavit v případě zvláštního režimu podle § 89 kód 1. Automaticky je totiž ve formuláři nastaven kód 0, který se použije pro běžné plnění.

Další důležitou informací pro cestovní kanceláře při vyplňování kontrolního hlášení je ta skutečnost, že na rozdíl od běžného plnění se v případě zvláštního režimu do kontrolního hlášení uvádí základ daně a daň týkající se přirážky, tedy údaje z řádků 1 a 2 daňového přiznání k DPH, zahrnující tento režim. Tyto údaje se vyplňují do oddílu A.4., tedy do oddílu, kde hodnota zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty vykazovaná na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000,- Kč včetně daně, a to při splnění uvedeného limitu pro osobu příjemce:

  • plátce
  • osoby povinné k dani – neplátce
  • právnické osoby nepovinné k dani.

Pro posouzení limitu se uvažuje celá hodnota plnění. Pokud plnění uskutečněné ve zvláštním režimu nedosáhne hodnoty 10 000,- Kč včetně daně, uvádí se společně s ostatními plněními hromadně v oddíle A.5 podle jednotlivých sazeb daně, a to bez ohledu na osobu příjemce.

Cestovní kancelář tak bude muset v kontrolním hlášení stejně jako v přiznání k DPH rozlišit běžný režim, kdy se budou vztahovat ustanovení o vyplnění kontrolního hlášení na cestovní kancelář stejně jako na jiného plátce a zvláštní režim, kdy se bude do kontrolního hlášení zadávat pouze údaje týkající se přirážky.

Přes to, že sankce za chyby, byť neúmyslné, mají být velmi vysoké, nemůžeme očekávat, že účetní budou pracovat jako stroje a budou zvládat nové povinnosti bez problémů. Argumenty, že vlastně veškeré údaje již účetní softwary evidují, takže se vlastně o žádnou další zátěž nejedná, v praxi opravdu neobstojí. To, aby všechny doklady měla účetní k dispozici včas, se všemi potřebnými údaji správně a bez chyb, nezajistí ani nejlepší účetní software. Nezbývá tedy nic jiného, než doufat, že do prvního podání kontrolního hlášení nestačí daňová správa udělat mnoho změn a účetní budou mít alespoň trochu času se na tuto novinku duševně i fyzicky připravit.