Chcete posílit sebevědomí či proměnit osobnost? Ideálně na žhavých uhlících!

Veletrh BIOSTYL

Praha, 30. března 2011 – Známe je z dokumentů o šamanských guru, cestopisů i spirituální literatury. A dost často slyšíme komentář: „Blázni…“. Rituál chůze po uhlí rozžhaveném na 500°C se však za poslední léta stal i v Evropě vcelku běžnou součástí psychologických tréninků vedoucích k posílení sebevědomí i odhalení netušených možností v samotných účastnících. Příprava na chůzi po uhlících i následný samotný proces takzvaného firewalkingu totiž nesouvisí s naším tělem, ale výhradně s prací (sebe)vědomí, a tudíž mozku.

Tato aktivita se nyní stává dostupnou i veřejnosti v České republice. Již ve dnech 8. – 10. dubna ji budou moci zakusit účastníci šestého ročníku veletrhu BIOSTYL 2011 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Ti, kteří v sobě najdou odvahu experimentovat a po uhlících projdou, budou pak kromě nebývalého zážitku navíc oceněni zápisem do České knihy rekordů. Pořadatelé totiž v Křižíkově pavilonu uspořádají hromadný přechod po uhlících pro 500 až 2000 lidí!

Z důvodu náročnější přípravy a omezené kapacity je nutné vstupenky na firewalking v rámci veletrhu BIOSTYL 2011 zakoupit předem prostřednictvím webových stránek www.vstupenkov.cz za zvýhodněnou cenu 690 Kč. Více informací na www.biostyl.cz a www.firewalker.cz.

Racionální základ chůze po uhlících potvrdili ostatně i vědci a lékaři; novodobá věda přinesla metodu založenou na zkoumání fungování psychiky a lidského mozku, kdy jsme schopni vědomým naprogramováním zvládnout i takový proces, jakým je firewalking. „Podstatou je odhalení naší vlastní integrity mezi duchem a tělem a nasměrování na úspěch,“ říká jeden ze šiřitelů myšlenky firewalkingu v České republice, Jiří Vokáč Čmolík. „Jsme- li připraveni a motivování tuto metodu podstoupit, odměnou nám na konci nebude nic menšího, než pocit sebepřekonání, schopnost posouvat vlastní vnitřní hranice a přetavovat omezující bloky.“

Bez odborné přípravy může ale jít o velmi nebezpečnou aktivitu, proto se rozhodně nedoporučuje zkoušet podobné věci doma! Odborným iniciačním rituálem projde nejprve i očekávaných minimálně 500 účastníků hromadného firewalkingu, jehož kurz proběhne na pražském veletrhu BIOSTYL 2011. Ten se uskuteční již pošesté v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích s výjimkou firewalkingu, který bude probíhat v Křižíkově pavilonu. Každý z účastníků akce pak obdrží certifikát o zápisu do České knihy rekordů, publikace Agentury Dobrý den.

Firewalking je určen především pro citlivé osobnosti se zájmem o rozšiřování obzorů osobního růstu, případně pro lidi, kteří procházejí psychickou změnou nebo tuto proměnu chtějí vyvolat. Nejdůležitější na celé metodě je úplná koncentrace a důvěra v proces, přičemž mnohem důležitější je právě příprava přechodu přes uhlí než jeho samotný výsledek.

Při firewalkingu jsou účastníci ve zcela vědomém stavu a nikoliv v transu, jak se mnozí chybně domnívají. „V průběhu hledáme svůj vnitřní hlas, svého rádce, který nám pomáhá rozhodovat se v extrémních situacích. Zažíváme zkušenost, že to, co se nám jeví jako nepřekonatelné, dokážeme pomocí vlastního naprogramování přeměnit na úspěch. Nakonec není až tolik důležité, jestli žhavé uhlí přejdeme či nikoliv, v tom nám spolehlivě napoví náš vnitřní hlas, který se ani v jedné z variant neplete. Jak by pravil klasik, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ doplňuje Jiří Vokáč Čmolík.

Akreditovanou metodu F.I.R.E. (Firewalking Institute of Research and Education) založil před více než 20 lety Tolly Burkan z USA, který ji i soustavně rozvíjí. Institut F.I.R.E. vyškolil několik tisíc instruktorů po celém světě, díky čemuž mohli zažít transformační zážitek už desítky milionů lidí a zaměstnanci tisíce firem a organizací. Také v České republice existují vyškolení lektoři, kteří mají dostatečné vědomosti, aby zájemce o firewalking provedli kvalitní průpravou. Ta může trvat minimálně tři hodiny, ideální je ale celodenní příprava. Zpravidla se akce připravují od pěti osob až po několik tisíc účastníků.

Svoje hranice a transformační proces si už mělo možnost vyzkoušet také mnoho osobností z významných společností, které nové poznatky z firewalkingu posléze začalo aplikovat i na další životní oblasti. Po uhlících se prošli vysocí manažeři Teléfonica O2 Czech republic nebo představitelé Euro RSCG. Ze světově významných osobností můžeme jmenovat Baracka Obamu, který šel přes žhavé uhlí před prezidentskou kandidaturou. Úderné heslo firewalkingu „Yes, I can“ následně pozměnil na „Yes, we can“ – všichni můžeme dosáhnout svých cílů, pokud chceme. A firewalking je pro to účinným nástrojem.

Další informace:

Barbora Dušková - Smart Communication s.r.o. - marketing, media, promotion 
T/F: +420 272 657 121 / M: +420 733 538 889
E: duskova@s-m-art.com
W: www.s-m-art.com