Chcete zdokonalit své školitele? Vyšlete je do Asie

Manažeři vzdělávání v mezinárodních firmách dobře vědí, že nic nedokáže zlepšit dovednosti jejich školitelů lépe než působení v zahraničí. Jako ideální centrum pro získávání zahraničních zkušeností se v současné době jeví Asie, která ekonomicky roste nebývalým tempem. Stejně působivý jako nejmodernější technologie, které odsud přicházejí, je i asijský zápal pro vzdělávání a rozvoj. Asijské kultury mají dlouhou vzdělávací tradici a silný respekt pro znalosti, které dokáží zúročit v dnešním digitálním věku. Vyšle-li tedy firma své odborníky na firemní vzdělávání do Asie, může očekávat, že se zdokonalí minimálně v jazyce, kulturním povědomí a emoční senzitivitě. To vše pak mohou využít k lepším výsledkům i doma.

Jazyk

Vedoucím obchodním jazykem světa je angličtina, což platí i pro asijské profesionály. Prezentace v angličtině před asijským publikem je však jiná než v západním světě. Přinejmenším v počátcích je třeba, aby se školitelé naučili používat kratší a jednodušší věty, obecnější slovní zásobu a pomalejší tempo řeči. Nemohou spoléhat na to, že posluchači rozumějí, i když nedávají nic najevo. Proto je třeba vymyslet postup, který bude průběžně kontrolovat, zda účastníci školení rozumějí a není třeba zvolnit.

Kulturní povědomí

V asijském prostředí školitelé brzy zjistí, že existuje řada rozdílných subkultur. Pochopí, že musejí vnímat i sebemenší odlišnosti, jelikož jedním ze základních znaků asijské kultury je skrývání neklidu a znepokojení.

Emoční senzitivita

Školitelé většinou spoléhají na projevy emocí publika. Východní publikum však příliš emocí najevo nedává, což ve školitelích vyvolává nejistotu. Snaží se pak například pokládat otázky, aby publikum více zapojili, což se často opět míjí účinkem. Nakonec zjistí, že udělají nejlépe, když účastníkům školení dají možnost diskutovat o otázkách nejprve s kolegou nebo v malé skupince. Naučí se novým strategiím, jak umožnit účastníkům školení vzájemné srovnání nového obsahu a otázek s ním souvisejících.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer