Cizí jazyk pro obchodní účely

Pokud mluvíte cizím jazykem, jste schopni porozumět i širšímu kontextu kultury dané jazykové oblasti. Zejména v obchodních vztazích pak platí, že čím více rozumíte potřebám a požadavkům druhé strany, tím více výhod to oběma stranám přinese.

Paradoxem je, že rodilí mluvčí anglického jazyka jsou v obchodním světě v nevýhodě. Obchodním jazykem je totiž právě angličtina, takže nejsou tolik nuceni studovat cizí řeči a mnoho znalostí o jiných kulturách jim chybí. Mluvčí jiných jazyků volí naopak téměř automaticky angličtinu.

Výběr jazyka pro obchodní účely by měl vycházet z místa podnikání. V dnešní době internetu, levných letů a telefonování je však možné budovat obchodní vztahy téměř kdekoli. Neznamená to ale, že byste se měli začít učit hned několik jazyků dohromady. Pamatujte si, že z každého jazyka, který budete potřebovat při práci, byste měli umět alespoň minimum dostačující k tomu, abyste mohli být zdvořilí. Navštívíte-li cizí zemi s tím, že nebudete znát jediné cizí slovo, uvedete se špatně.

Přestavte si, jak na vás působí obchodní schůzky s anglicky mluvícími partnery, kteří nedokáží ve vašem jazyce říci ani dobrý den. Automaticky cítíte odstup a překážku v budování vzájemných vztahů. Není třeba mluvit plynně všemi jazyky vašich zákazníků a partnerů. Uvědomte si ale, že i minimální znalost společenských frází dokáže výrazně posílit vztahy se zahraničními klienty.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com