"Cizí" rovná se "kvalitní"?

Jeden manažer lidských zdrojů z Bristol-Myers Squibb má obavy z outsourcingového výcviku, jiní manažeři z jiných společností si pochvalují, že kromě úspory peněz jim takový trénink zvýší kvalitu. Na outsourcingové výcviky existuje řada rozdílných názorů. ASTD konference, konaná 9.února v Anheimu v Californii na téma výcviků, přinesla dva různé pohledy.

Jeden spatřuje téměř samé výhody outsourcingových služeb. První výhodou je snížení výdajů. Další je vysoká kvalita výcviků, jelikož jsou prováděné firmami, jejichž jediným odborným zaměřením je trénink. Zajímavé také je, že výcviky mohou pomoci pracovníkům zaměřit se na to, co je opravdu baví.

Druhý pohled je opatrnější a pohybuje se úmyslně pomalu, pokud má vedoucí pracovník najmout někoho cizího na výcvik svých vlastních zaměstnanců. Zastává názor, že jsou určité věci, na které by outsourcingovou službu nenajal. Raději vnější technické služby, než takové, které zasahují do podnikové kultury.
-ba-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com