Co dělat s cizojazyčnými odbornými texty

S nějakým odborným textem se v průběhu života setká snad každý z nás, ať už se pohybuje v jakémkoli oboru. Jsou to učebnice, kvalifikační práce, ale i různé vyhlášky, postupy a návody. Texty se čtou zpravidla špatně (skutečně to není beletrie), ale zpravidla dosáhnou svého účelu a jsou pochopeny – přeci jen je čtou lidé z daného oboru, kteří by jim rozumět měli.

Co dělat s cizojazyčnými odbornými texty

Ale co když jsou texty v jiném jazyce?

Pak pravděpodobně můžete narazit hned na několik dalších komplikací, a to i jako aktivní uživatel onoho konkrétního jazyka. My zde zmíníme hlavní dvě.

Ne každý umí ten správný jazyk

Zejména v případech, kdy se jedná o návod, pravděpodobně potřebujete, aby si jej přečetlo více lidí. Jenže text je v angličtině. Anglicky ve firmě umí tři lidé, další dva pouze německy, jeden francouzsky… zkrátka to každý nezvládne.

Pochopitelně můžete namítnout, že to ostatním může vždycky přeložit člověk, který daný jazyk umí, ani to ale není vždy tak úplně jednoduché – vyvstávají z toho totiž další možné problémy.

Není jazyk jako jazyk

On ten člověk může daný jazyk ovládat, dokonce na vysoké úrovni. Ovládá ale taky potřebnou terminologii?

Odborné texty mívají specifickou nejen slovní zásobu, ale i větnou stavu, jejich překlad tedy nebude snadný ani pro někoho, komu nedělá problém se v daném jazyce domluvit. Ostatně literatura odborného charakteru často dělá problém i rodilým mluvčím.

Nutno zmínit ještě to, že překládat text sobě není totéž jako překládat ho ostatním. Člověk tedy informacím porozumět může, předat ostatním je ale dokázat nemusí.

Jak to tedy vyřešit?

Pokud víte, že podobných textů bude více, je rozhodně lepší přijít s nějakou dlouhodobou jednotnou strategií, která vyřeší všechny vaše problémy – nebo alespoň většinu z nich.

Možná bude potřeba sehnat zaměstnance, který zvládá jazyk potřebné oblasti na velmi dobré úrovni a zároveň bude schopný získané informace předat dál. Ale bude to stíhat? A co když návody nebudete dostávat pouze v jednom jazyce?

Pak se nabízí popřemýšlet o odborném překladu, který sebou přináší mnoho výhod – od ušetřeného stresu onoho zaměstnance po zaručení správnosti překladu. Dávno už se nejedná o nedostupné služby, je tedy občas zbytečné s překlady trápit sebe nebo své zaměstnance.